Op donderdagmiddag 14 oktober komt de classis Leeuwarden bijeen. Dat vindt plaats in de door sommigen zo genoemde ‘paraplukerk’ in het mooie Damwâld. De roepende kerk – Broeksterwoude-Andreas – is vacant. Zij hebben dominee Anton Egas gevraagd om de vergadering te openen. Met bewogenheid mediteert dominee Egas over de geschiedenis van de wonderbare broodvermenigvuldiging uit Markus 8. Hij vraagt ons na te denken over de vraag of wij in ons ambtelijk werk lijken op de Heere Jezus. Hij was met ontferming bewogen; zijn wij dat ook? En geloven wij ook dat wij met dat wat wij hebben gekregen – al lijkt het klein of weinig – door Hem ingezet worden om uit te delen?

Het moderamen van deze vergadering bestaat uit dominee Dick van der Zwaag uit Siegerswoude (voorzitter), de vaste scriba is dominee Douwe Steensma en dominee Bart Visser is assessor. Hij vervangt dominee Ton van der Wekken. Hij is afwezig omdat hij aan het herstellen is van een zware longontsteking.

Het mooiste en belangrijkste van een classisvergadering is met elkaar delen hoe het gaat in de gemeenten. Daar is dan ook het grootste deel van de vergadering aan gewijd. Bij sommige gemeenten is dat naar aanleiding van een zogenaamde kerkvisitatie. Bij andere gemeentes wordt verslag gedaan vanuit de kerkenraad zelf.

Tijdens deze besprekingen komt van alles voorbij. De nadruk ligt op hoe de verschillende gemeenten in de afgelopen tijd vorm hebben gegeven aan het kerkelijk leven. Er is veel blijdschap over extra ruimte die er sinds oktober is en in ieder gemeente wordt gezocht naar weer zoveel mogelijk invulling te geven aan de diensten, het jeugd- en jongerenwerk en allerlei andere activiteiten.

Gedeelde zorgen zijn de betrokkenheid en aanwezigheid van jongeren in de kerkdiensten. Omdat ze langere tijd niet naar de kerk konden én niet in de kerk konden samenkomen met leeftijdsgenoten is het niet makkelijk om daar weer een vaste gewoonte van te maken. We hebben daarom juist ook voor jongeren en hun ouders gebeden in deze vergadering.

De gemeente Veenwouden heeft steeds meer moeite om de ambten ingevuld te krijgen. Er is een gesprek geweest met de kerkvisitatoren over mogelijke vervolgstappen. Die gesprekken zullen nog worden voortgezet. Daarom gaat deze vergadering er niet verder op door. We dragen deze gemeente én de gesprekken die gevoerd gaan worden wel bidden aan God op.

We voeren een heel gesprek over het Kerkblad voor het Noorden. Er is een enthousiaste redactie die zorgt dat er elke twee weken weer een mooie uitgave van dit kerkblad kan worden uitgegeven. De nieuwe uitgever is ook enthousiast en zorgt voor een mooie vormgeving. Met elkaar praten we door over wat we als het doel zien van dit blad én hoe dat de keuzes voor de inhoud zou kunnen bepalen. Het bereiken van jongeren lijkt ons lastig. Misschien moet dat ook niet per se het streven zijn. Liever maken we een blad dat de huidige lezers vooral aanspreekt. Wel wordt er gekeken hoe er een digitale uitgave kan komen waarin ook doorgelinkt kan worden naar andere bronnen of bladen. Er komt ook een hartelijke oproep aan classispredikanten om artikelen te schrijven voor het Kerkblad.

Rond 18:00 uur is er een heerlijke broodmaaltijd mét soep, kroketten en vers fruit. Onder het eten worden heel wat goede gesprekken gevoerd en oude en nieuwe contacten aangehaald. Rond 20:00 uur wordt de vergadering beëindigd. Dominee Dick van der Zwaag mediteert daarbij kort over het vervolg van de geschiedenis uit Markus 8 waar dominee Anton Egas de vergadering opende.

Nadat er het nodige is nagepraat is het halverwege de avond weer stil in Damwâld. Het was goed om elkaar te zien, veel te delen én samen te bidden.

ds. Bart Visser, Leeuwarden


Commentaar

 • De koning als dienaar 2023-05-19 18:22:03

  Nog steeds ben ik aan het bijkomen van de kroningsplechtigheid van Charles III. De...

 • Gedenken en vieren 2023-05-04 13:00:26

  Deze week, op 4 mei, herdenken we de doden uit de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers die vielen...

 • Jaarboek CGK 2023-04-21 14:46:35

  Het nieuwe jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken is weer uit. Alle ge-update...

 • Het feest van de Psalmen 2023-04-07 12:07:39

  Dit jaar bestaat de psalmberijming van 1773 maar liefst 250 jaar. Er was een tijd dat deze...