Inleiding

 

In deze serie artikelen willen we de bergen die in de Bijbel genoemd worden bespreken. In een eerste artikel wat inleidende woorden over bergen in de Bijbel in het algemeen, vervolgens zullen we de meest voorkomende bergen in een aantal artikelen bespreken.

 

Wat kan het heerlijk zijn om na een periode van werken, van bergen werk verzet te hebben, een tijdje uit te rusten. Tot jezelf komen, inkeren. Voor mijzelf is het dan erg goed om bergen te zien, het liefst de Alpen. Van die grote rotsformaties bedekt met eeuwige sneeuw. Ik blijf dat ontzettend imposant vinden. Wat zijn die bergen groot en wat ben ik klein. Alsof je als mens juist daar op je plek gezet wordt. Met zo'n kinderlied: ‘U bent groot en ik ben klein, toch wilt U onze Vader zijn’.

 

In de Bijbel komen we verschillende bergen tegen. Alleen zijn het in Israël niet zulke hoge bergen als in de Alpen. Hoewel, de Hermon met zijn circa 2800 meter mag er ook best zijn, zeker bedekt met sneeuw.

Soms noemt de Bijbel een bepaalde plek een berg, terwijl wij dat meer heuvels zouden vinden. Niet heel erg hoog, maar wel duidelijk een verhoging in het landschap.

 

Het opmerkelijke is dat er op berglocaties in de Schrift vaak bijzondere dingen gebeuren. Meerdere keren is het zo dat op een berg God Zichzelf laat zien. Alsof juist op die verhoging in het landschap hemel en aarde elkaar raken.

In de bekende Psalm 121 heft de dichter zijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan, vraagt hij zich af. Je mag ook vertalen, daar komt mijn hulp vandaan. Zijn de bergen nu een bron van hoop of van dreiging?

 

Trouw

Vaak vormen de bergen een uitdrukking van de trouw van God voor Israël. Ik denk aan Psalm 125: ‘Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Heere rondom Zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid’. Bergen stralen stabiliteit en vertrouwen uit, zo ook de God van Israël.

De Bijbel gaat zelfs nog een stap verder. Zelfs als bergen zouden wankelen (wat eigenlijk niet kan), Gods goedertierenheid en trouw kan niet wankelen, in eeuwigheid niet.

 

Bergen verzetten

Op sommige plaatsen spreekt de Bijbel over het verzetten van bergen. En dan niet over het verzetten van bergen werk. Paulus heeft het in 1 Korinthe 13 over de liefde als grootste gave van God. ‘Al had ik al het geloof, dat ik bergen kon verzetten, maar had de liefde niet, ik ware niets’. Geloof in de God van Israël kan dus grote dingen doen, zelfs bergen kunnen daarmee verzet worden. Uiteraard bedoelt Paulus dit overdrachtelijk, hij wijst op het machtige wapen van het geloof.

Psalm 46 spreekt over bergen die verzet worden in het hart van de zee. Daar zijn die daverende bergen een teken van onrust en onheil. Als je weleens in de bergen een flinke onweersbui hebt meegemaakt of bent overvallen door een flinke bui, dan weet je dat bergen ook heel beangstigend kunnen zijn. Zelfs al veranderde de aarde van plaats en werden bergen verzet, als God je toevlucht en vesting is, is er alle reden om niet bang te zijn, zegt de psalm.

 

Op de bergen gebeurt er wat, zou je als voorlopige conclusie kunnen zeggen. In een volgend artikel hopen we de berg Ararat te bespreken.

 

Jurrian Oosterbroek, Dronten

 

 


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...