ImageOp 20 september wordt ds. C.A. den Hertog bevestigd als predikant van de gemeente in Leeuwarden. Tijd voor een nadere kennismaking.
Ds. Den Hertog heeft de vragen die hem werden voorgelegd beantwoord in een persoonlijk verhaal.

We zijn heel dankbaar en blij dat we na een kleine zoektocht een huis aan de Schierstins in de wijk Cammingaburen in het vizier kregen en hebben gekocht. Het is voor ons de eerste keer dat we in een eigen huis wonen. Tot nu toe werd ons steeds een pastorie van de kerk toegewezen. Het is een licht en vriendelijk huis. De ligging is ook fijn. Ruisende populieren in de buurt en water aan de overkant van de straatweg met wat bootjes. Wat wil je nog meer? We voelen ons er heel erg thuis.
In de vakantie hebben mijn vrouw en ik boeken uit de bibliotheek geleend die ons iets van de rijke geschiedenis van Friesland, van de taal en de cultuur hebben laten zien. Wat de Friese taal betreft, wie weet gaan we een cursus volgen, maar we wachten eerst af hoe het is als we daar wonen.
 
Predikant zijn
Al heel jong wilde ik predikant worden. Van binnen wist ik mij geroepen door de Here om dit werk te gaan doen. Daarom ging ik ook buiten mijn geboortedorp Mijdrecht naar het Lyceum in Amstelveen. Daarna heb ik een jaar in Utrecht gestudeerd. De rest van mijn opleiding heb ik in Apeldoorn gevolgd. Als kind dacht ik eerst dat ik zendeling moest worden. God heeft een zendingsfilm gebruikt om mij te roepen. Later begreep ik dat het werk van predikant in een gemeente beter bij mij past.
Wat mijn werk betreft: het allermooiste van het werk vind ik steeds weer dat het ??n geheel is, het ??n grijpt in op het andere. De bezoeken hebben invloed op mijn preken en andersom.
Op catechisatie sta je dicht bij jongeren; ook dat neem je mee voor de rest van het werk. Studie rust je toe om dit allemaal aan te kunnen en vol te houden. Omdat je op zondag bijna alle leden in de dienst mag en kunt ontmoeten, is het voor mij van het grootste belang om goed werk van mijn preken te maken. Als de preek het in de kerk niet meer doet, dan zal al het andere het ook niet doen. In het woord wil God zelf naar ons toekomen, daar kan niets anders mee wedijveren. Aan de dominee de mooie en moeilijke taak dat uit te laten komen.

Levensloop
Mijn eerste gemeente was Vlissingen. Bij de gemoedelijke Zeeuwen heb ik een goede tijd gehad. Ik was toen nog niet getrouwd en stond dicht bij de mensen. In die gemeente heb ik mijn vrouw leren kennen. Zij werkte in het ziekenhuis. Onze trouwerij was een topdag. Daarna ben ik predikant in Papendrecht geweest en eenentwintig jaar in Apeldoorn. De afgelopen zomer heb ik ruimschoots de tijd gehad afscheid te nemen. Ik ben dankbaar dat ik die periode in Apeldoorn rustig en goed kon afsluiten. Zo groeide ik steeds meer naar het nieuwe begin in Leeuwarden. Ook het feit dat we nu een eigen huis hebben en in ons huis aan het werk zijn geweest trok ons hart snel richting Leeuwarden.

Samenwerken
Werken in Leeuwarden betekent ook samenwerken met een collega. Uiteraard zijn daar, net als bij zoveel andere dingen ook nadelen en gevaren aan verbonden. In de eerste plaats wil ik het graag positief benaderen. In bijna alle beroepen werk je met anderen samen. Mijn vrouw is verpleegkundige; dat werk kun je alleen maar doen in samenwerking met anderen. In mijn geval mag ik gaan samenwerken met een collega ?en zijn echtgenote- die ik al een beetje ken. Toen ik in Apeldoorn kwam, was collega Hulshof student, lid van de gemeente en organist. Zijn vriendelijkheid en muzikaliteit heb ik toen al leren waarderen.

Misschien klinkt het een beetje eigenaardig: ik bestudeer graag boeken uit het Nieuwe Testament, vooral de apostel Paulus boeit mij. Maar ik preek graag uit het Oude Testament. In de zomermaanden hield ik graag een serie. Over de offers, het boek Esther of Ruth, maar ook over de Psalmen en Spreuken. Daar heb ik goede herinneringen aan.

Inspelen op dingen die in onze samenleving en dus ook in de kerk spelen ? zoals geloven zonder de kerk nodig te hebben - doe ik meestal wanneer een tekst of bijbelgedeelte daar gelegenheid toe biedt. Het gaat er dan om te laten zien hoe treffend het is wat daar over in de tekst staat. Hopelijk gaan mensen dat dan ook zien. Dingen er met de haren bijslepen om actueel te zijn werkt averechts.

Persoonlijke dingen
Mijn hobby zou je kunnen noemen dat ik elke morgen eerst een wandeling ga maken om fris aan het werk te gaan. Ik doe (deed misschien) mijn werk zoveel mogelijk op de fiets om buiten en in beweging te zijn. Van lieverlee heb ik geleerd om met plezier in de tuin te werken. Met groot plezier heb ik ook op zangles gezeten, maar door tijdgebrek kwam dat alles niet zo goed tot zijn recht. In Apeldoorn nam ik op maandag altijd vrij voor andere dingen en ontspanning. Omdat we geen kinderen hebben, komt als vanzelf de overige hoeveelheid tijd die ik tot mijn beschikking heb de gemeente ten goede.

Wat mijn vrouw betreft, zij ziet het als haar eerste taak het huis op orde te hebben en gezellig in te richten zodat ons huis een basis van rust is van waaruit ik dan het werk kan doen.
Zij speelt graag piano; dat hoort bij haar, dat is een stuk van haar leven. De laatste paar jaar in Apeldoorn heeft zij gewerkt in een verpleeghuis, met veel plezier en voldoening. Of zij dat in Leeuwarden weer gaat doen, wachten we af tot we er wonen.

Onze favoriete vakantiebestemming is Cadzand in Zeeuws Vlaanderen. Al vele jaren. We houden erg van de zee. Boeken gaan altijd mee op vakantie. Die horen bij mijn leven. De eerste week lees ik nog veel, dan raak ik afgekickt.

Mijn favoriete leermeester
In mijn jeugd heeft ds. P. op den Velde veel indruk op mij gemaakt. Zijn eerbied voor de Bijbel is mij bijgebleven. Tijdens mijn studie heb ik veel geleerd van professor W. van ?t Spijker en ds. H. Toorman. Mijn theologische leermeester is vooral Luther.

Kerkblad
Een aantal jaren ben ik hoofdredacteur van ?De Kerkklok? geweest, het kerkblad van de classis Apeldoorn. Toen nam ik nauwgezet kennis van de inhoud van het Kerkblad voor het Noorden, ook met de intentie er wat uit over te nemen om de lezers op de Veluwe met een frisse noordenwind te verrijken.

De redactie bedankt ds. Den Hertog voor dit persoonlijke verhaal en wenst hem en zijn vrouw een goede tijd in Leeuwarden toe.

Dokkum                                       
P. Sijtsma
 

Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....