Het is nog lang geen 22 november, de dag waarop we de nieuwe leden van de Tweede Kamer mogen kiezen. Maar toch, voor je het weet liggen de stembiljetten in de brievenbus en worden we bedolven onder krantenartikelen en folders met allerlei meningen en vage beloften. Hoe moet je daarmee omgaan?

 

Voor sommige christenen is het in het geheel geen vraag op welke partij ze gaan stemmen: ze stemmen hun hele leven al op dezelfde christelijke partij, CDA, CU of SGP.

 

Anderen twijfelen: moet je op een christelijke partij stemmen of kun je beter, als een zoutend zout, proberen invloed uit te oefenen in een seculiere partij? Humanistisch georiënteerd, rechts of juist links?

 

De meesten van ons zullen vast wel op een christelijke partij (blijven) stemmen. Maar wat mag je van zo’n partij verwachten? Bijvoorbeeld dat de abortuswet wordt teruggedraaid, of tenminste onderdelen daarvan, als de ChristenUnie deel uitmaakt van de regering? Sommige mensen denken dat dat inderdaad zou moeten en verwijten christen-politici dat ze meewerken aan onchristelijke wetgeving. Maar in een democratie is het vrijwel onmogelijk voor een kleine partij om deze wetgeving terug te draaien. Toch kan een christelijke partij zeker wel enige invloed uitoefenen, waardoor slechte zaken iets minder slecht worden. Vooral als de andere regeringspartijen de partij nodig hebben voor een meerderheid, zoals al meerdere malen is gebeurd.

Of dat alle moeite waard is, is wellicht een punt van overweging voor een christen-politicus. En soms gaat iets zo tegen de christelijke waarden in dat het onmogelijk is om verder nog regeringsverantwoordelijkheid te dragen.

 

Daarnaast is het van groot belang dat een christen-politicus oog heeft voor mensen in de samenleving die in de knel komen door rechtsongelijkheid, denk aan de bekende schrijnende zaken van de afgelopen jaren: de toeslagenaffaire, de aardbevingsproblematiek en de zorgen rond de vluchtelingen. Denk ook aan ongelijkheid, aan armoede, aan de zorg voor de schepping. Boeren moeten duurzamer en dus duurder produceren, maar waar haalt iemand die moet leven van een uitkering of van een minimumloon het geld vandaan om deze producten te kopen?

Mooi dat in de afgelopen periode de ministersposten voor Armoedebestrijding en voor Landbouw in handen waren van minister Schouten en minister Adema.

 

Wat is onze taak hierin? Steun de mensen die namens ons in de regering zitten. Leg de verantwoordelijkheid bij hen neer en doorbreek die niet met een bindend referendum. Bid voor hen, ook in de kerkdiensten, dat ze met wijsheid het volk mogen dienen. Dat ze kracht mogen ontvangen om dit zware werk vol te kunnen houden. Sta niet te snel klaar met allerlei kritiek. Het zal echt nooit lukken iemand te vinden waarmee iedereen het in alles eens is, dus wees verdraagzaam.

Neem ook elkaar niet de maat wat betreft ieders politieke keuze. Maar laten we samen als christenen opkomen voor recht en gerechtigheid.

 

Denk dus goed na over wie je gaat kiezen en welke partij je steunt.

Maak gebruik van je stemrecht in onze democratische samenleving!

 

Janneke van der Molen, Bierum

 


Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...