‘Het geld ligt op straat.’ Die woorden las ik pas in een interview in de EO Visie. Een mevrouw vertelt over haar dagelijkse rondje dat ze door de wijk loopt. Ondertussen raapt ze zwerfafval op, waarbij ook flesjes en blikjes. Sinds kort zijn die ook geld waard, op zowel kleine flesjes als blikjes zit statiegeld van € 0,15. Daar word je niet direct schatrijk van, maar toch: het geld ligt op straat.

Samen met deze mevrouw zijn er vele mensen die tijdens een wandeling opruimen wat er niet in de natuur hoort te liggen. Opgeruimd staat netjes. Goed voorbeeld doet goed volgen. Regelmatig wandel of fiets ik een rondje met de kinderen. En ondertussen hebben we de goede gewoonte om het meeste zwerfafval dat we tegenkomen ook op te rapen. Zwerfvuil met én zonder statiegeld. En vervolgens samen naar de supermarkt om de statiegeldflesjes en -blikjes in te leveren en geld op te halen. Na een poosje hadden we genoeg geld gespaard om ijsjes van te kopen, en zo trakteerden we onszelf op iets lekkers bij de beste ijssalon in de buurt. Trots aten we ons ijsje op. Een win-winsituatie. We zijn in beweging in de buitenlucht, de leefomgeving wordt schoner, er staat een beloning tegenover en we leren de kinderen iets over zuinig omgaan met Gods schepping.

Nu we hier een poosje mee bezig zijn, valt op dat er minder flesjes en blikjes liggen op ons vaste rondje. Teleurstellend misschien voor de kinderen die dan geen statiegeld vinden, maar tegelijk een goede manier om meer oog te hebben voor de mooie natuur om ons heen. Zo mogen we ook in deze vakantieperiode doen wat we zingen met de prachtige woorden van Gezang 479: Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed, de zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet.

Geweldig om dat te weten: dat de HERE God Zijn schepping niet vergeet. Tegelijk is er dan voor ons de opdracht om Zijn schepping te bewerken, verzorgen en er over te waken (zoals Genesis 2:15 zegt). Dat geldt in het groot, maar ook in het klein. Laten we zo de komende tijd onze wandeling of fietstocht maken: met open ogen en open oren, om al Gods tekens te verstaan. Een mooie zomerperiode gewenst!

Sjors Bulten, Nieuwe Pekela


Commentaar

 • Zingen in de eredienst 2023-12-02 13:08:03

  Welke liederen leren wij onze kinderen en jongeren aan?   Het is nog niet eens zo lang geleden:...

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...