ImageEr wordt wat afgezongen in ons land: thuis, op school, op straat, in een koor, op vakantie, in de fabriek op festivals en ga zo nog maar even door. En natuurlijk niet te vergeten in de kerk. Wat is een kerkdienst, wanneer er niet gezongen wordt? Hoe zing je? Wat maakt zingen leuk? Zing je met je hart of zomaar? Wat zing je het liefst? Hoe beleef je zingen? Allemaal vragen, waar ik samen met een aantal jongeren uit Kampen een antwoord op probeer te vinden.

Eerst even kennismaken:
Dani?l Schinkel, 21 jaar, MBO - 4 student in sociaal cultureel werk;
Lammert Visser, 22 jaar, HBO student, laatste jaar opleiding MER (management, economie en recht);
Jorieke Voorthuijzen, 20 jaar, zoekt een nieuwe uitdaging om te gaan studeren;
Lea van Dijk, 20 jaar, net geslaagd als onderwijsassistente en gaat na de zomervakantie naar de PABO.
Alle vier zijn ze lid van de jeugdvereniging Lux et Veritas. Deze naam betekent: ?Licht en Waarheid? en vindt zijn oorsprong in Psalm 43 vers 3. Op Jorieke na hebben ze allen belijdenis van hun geloof afgelegd en na de zomervakantie gaan ze alle vier meedraaien in de leiding van de zondagsschool/kinderkerk. Dan leidt Lea nog een jeugdclub van zeven tot elf jarigen en Dani?l de club die daarop volgt. Kortom, actieve jongelui die hun plekje in de kerk gevonden hebben.
Zingen

Hoewel ze niet op een koor zitten, mogen ze alle vier graag zingen. Dan zou je denken, dat er op Lux et Veritas heel wat gezongen wordt, maar niets is minder waar. Vroeger wel, maar tegenwoordig schaamt men zich er een beetje voor. En zo is het zingen bij Lux wat op de achtergrond geraakt. ?Wie weet, komt het bij de start in september straks weer terug. Laat mij maar wat meezingen. Daar kan ik mijn emoties in kwijt?, vertelt Lammert. Ook Dani?l vindt het samen zingen erg leuk. ?Zingen geeft mij gewoon een blij gevoel van binnen. En als ik het met mijn gitaar kan begeleiden is het helemaal perfect.? Uiteraard hebben ze bij hun muziekkeuze allemaal wel hun voorkeuren. Jorieke: ?Waar ik echt van kan genieten is een goede tekst op passende muziek.? Lea wil dat nog wel concreter maken. ?Ik ben echt een liefhebber van musicals en dan vooral om de teksten.? Voor alle vier geldt, dat zingen gewoon bij hen hoort.

Zingen in de kerk
Alle vier zijn ze van mening, dat het heel normaal is, dat er in de kerk gezongen wordt en dat je meezingt. Dat maakt een kerkdienst juist actief. Het is in de kerk geen eenrichtingsverkeer. Je mag daarmee God eren. Het orgel speelt volgens de jongelui bij het begeleiden van de zang een belangrijke rol. Van jongs af aan zijn ze er mee opgegroeid. Maar enige afwisseling met bijvoorbeeld de piano is ook prima. En natuurlijk hangt het er ook vanaf wie er speelt. In Kampen is het de gewoonte dat iedere laatste zondag van de maand de tweede dienst een themadienst is. De begeleiding van het zingen is dan minder traditioneel. Een combo of koor begeleidt de te zingen liederen. De jongelui vinden dat prima. Lammert: ?Laat maar zien, dat je met plezier zingt. Dat heeft zeker een positieve uitstraling op de gemeente.? De anderen bevestigen dat. Toch zingt de ??n de liederen bewuster mee dan de ander. Zo probeert Jorieke de liederen heel bewust mee te zingen, terwijl Dani?l zich niet altijd bewust is wat hij zingt. ?Soms lees ik het nog even terug en dan denk ik: heb ik dat gezongen?? Alle vier zijn ze het er over eens, dat het zingen in de kerk in beperkte mate uitingen zijn van hun geloof. ?Je hoeft heus niet zoals op de EO jongerendag je handen op te heffen bij het zingen. Trouwens, ik zou het ook niet durven bij ons in de kerk. Het is meer iets van het van binnen voelen. Je wordt er warm van.? Lea zingt dan ook alle liederen mee. Ze probeert daarin een voorbeeld voor anderen te zijn. Op de vraag of ze beseffen, dat elk lied wat gezongen wordt in de kerk tot eer van God gezongen wordt, blijft het even stil. ?Elk lied? Als het mij aanspreekt, dan ben ik er wel meer mee bezig.?

Een noviteit?
Een aantal maanden geleden werd de leden van hun jeugdvereniging gevraagd om geregeld een psalm of een lied door te geven aan hun predikant, welk lied dan gezongen zou worden in de eredienst. De kerkenraad had er wel een voorwaarde aan verbonden. Voordat het lied gezongen werd, moesten bij toerbeurt twee jongeren in de dienst vertellen, waarom ze dit lied graag wilden laten zingen. Welke beleving ze daarbij hadden en welke gevoelens er dan bij hen boven kwamen. De kerkenraad hoopte op deze manier jongeren nog meer te betrekken bij de zondagse erediensten. De jongelui hebben er al een aantal keren over gesproken, maar er nog steeds geen beslissing over genomen. ?Het is toch wel een uniek verzoek. Als we in september als Lux et Veritas weer bijeen komen, moeten we maar besluiten hier medewerking aan te verlenen,? aldus Jorieke. De anderen vinden dit een goed idee.
 
De favoriete nummers
Ook de jongelui uit Kampen hebben hun favoriete nummers. Opvallend genoeg geen psalmen of gezangen, maar liederen uit de bundel Opwekking. Bij Lammert is Opwekking 124 favoriet: ?Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser.? Lea hoeft er ook niet lang over na te denken: ?Het onze Vader?. Ook Dani?l noemt vlot zijn favorieten: ?De muziek vervaagt? en Opwekking 454 (Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning). Jorieke moet er wat langer over nadenken. Voor haar zijn er zoveel mooie liederen. Wat haar uiteindelijk het meeste raakt is Psalm 139, maar dan uit de bundel van Youth for Christ, ?Heer? U doorgrondt en kent mij?. Niet alles wat in Opwekking staat kan de toets der kritiek doorstaan. Met name die liederen, waarin veel herhalingen voorkomen en die liederen die nogal ik-gericht zijn.

De toekomst
Vanaf september mogen ze meedraaien in de leiding van zondagsschool/kinderkerk. Ze hebben er zin in. Kinderen vertellen over de Here Jezus. Maar ze zullen er ook moeten zingen en soms voorzingen. Maar met de gitaar van Dani?l en de blokfluit van Lea zal dat vast lukken. ?Wij hebben hier een leuke gemeente. We zijn het niet altijd eens met beslissingen die genomen worden, maar op zich is dat ook niet erg. We voelen ons hier thuis en hopen nog lang in Kampen te mogen zingen.?

Dokkum               
Pieter Sijtsma
 

Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....