{mosimage}In mijn vorige artikel schreef ik over communicatie per e-mail binnen de kerk van Christus.
Misschien dacht u dat ik de tips die ik toen gaf, zelf bedacht had. Dan stel ik u nu teleur, want dat was gedeeltelijk niet zo, het waren een aantal algemene tips die ik een beetje had toegespitst. U kunt ze zelf via Google wel vinden op het internet. En als u er meer over wilt lezen, kunt u eens gaan zoeken in een bibliotheek of boekhandel. In dit artikel wil ik hierover nogmaals wat doorgeven. De kracht van spreken en schrijven zit tenslotte veelal in de herhaling. Reclamemakers weten er alles van, predikanten ook.

{mosimage}In de tijd tussen
de profeten en Jezus’ geboorte
werkte Gods Geest
verwachting

bij Simeon
rechtvaardig en vroom
uitkijkend
naar de komst van Jezus

bij Anna
vastend en biddend
altijd in de tempel

bij allen
die uitzagen
naar de bevrijding van Jeruzalem

Eind oktober werd de tweede voltallige vergadering van de Generale Synode gehouden. Opnieuw mochten we met regelmaat de kerkzaal van de Oenenburgkerk te Nunspeet van binnen bewonderen en de afgevaardigden mochten hun vertrouwde plek achter de vergadertafels opzoeken.

Het mag dan herfstvakantie zijn, er zal vergaderd worden. De vraag bekruipt me of het niet mogelijk is om plenaire vergaderingen niet in herfstvakanties te plannen. Het antwoord laat ik over aan broeders en zusters die vele malen wijzer zijn dan ik. We schrijven dinsdag 26 oktober 2010. De tweede vergaderweek gaat van start.

Zending
Rapporten zijn er geschreven over deze belangrijke taak en roeping van onze kerken. Gelukkig blijkt er ook een powerpointpresentatie te zijn. Deze wordt wervend en vol verve gegeven door zendingsconsulent ds. Arjen Hilbers. Zo raken we door middel van papier en beeld betrokken bij dit mooie en belangrijke werk in Indonesië, Venda, KwaNdebele, Botswana en Mozambique. De synode besloot op voorstel van deputaten zending drie nieuwe zendingsgebieden aan te wijzen. In Burundi zal in de komende jaren toerusting worden gegeven aan de predikanten.

{mosimage}Weet u wat ik nou graag eens zou willen?
Een gemeenteavond met een film over: kerkmuziek – van alle tijden en alle plaatsen.
Een film, twee uur lang, op een groot scherm. Prachtig lijkt me dat.
Kijkt u met me mee?

De film begint met Jubal, de eerste muzikant op aarde (de vader van allen, die citer en fluit bespelen).
Je kunt prachtig zien hoe ze in de tijd voor de zondvloed muziekinstrumenten maken.
En als ze samen spelen, klinkt het mooi, zo in de open lucht.

Dan komt David.
Geweldig wat kan die jonge knul mooi op de harp spelen.
Ik houd meer van orgels, maar dit is ook gaaf.
Geen wonder dat hij op jonge leeftijd al aan het hof van de koning speelde.
Echt een natuurtalent, die David.
En in zijn tijd werden er veel muziekinstrumenten gemaakt.
Ook werd er veel muziek en liederen geschreven.

{mosimage}Enkele maanden geleden schreef ik over dit onderwerp een paar korte artikelen in ons gemeenteblad Samen op Weg van de Bethelgemeente in Assen.
Eén van de redacteuren van het Kerkblad voor het Noorden, die tevens mijn gewaardeerde echtgenoot is, vroeg me deze artikelen om te werken voor een breder publiek.

In de kerk wordt heel wat afgemaild. Soms gewone mailtjes om afspraken te maken of te bevestigen.
Soms mailtjes om onderling genoegen of ongenoegen te delen of mee te delen.
Soms mailtjes aan één persoon, soms groepsmailtjes.
Meestal gaat dat allemaal goed, dan is de mail handig en helpend.
Soms gaat het minder goed, er ontstaat miscommunicatie en ergernis.

Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...