ImageMeer dan driehonderd mannen en vrouwen, meest ouderen en enige jongeren, kwamen van 19 september 2009 - 20 maart 2010 op negen zaterdagen bijeen voor de Vormingscursus in de Chr. Geref. Kerken.  In Apeldoorn, Drachten, Goes en Sliedrecht behandelden hoogleraren en predikanten onderwerpen over identiteit en seksualiteit, het pastoraat, de belijdenisgeschriften, de apostel Paulus en het bijbelboek Dani?l. In dit artikel geef ik een impressie van het onderwerp dat voor mijn rekening kwam: Christelijk Gereformeerd vanaf de Afscheiding.

Waar komt de naam Christelijk Gereformeerd  vandaan en wat  is de identiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerk?  In mei 1591 namen de Staten van Holland een besluit om een studentencollege op te richten aan de universiteit van Leiden voor het opleiden van predikanten. In de regeling van dat studentencollege komt voor het eerst de naam Christelijke Gereformeerde Kerk voor. Daarnaast werd nogal eens de naam Christelijke Gereformeerde religie gebruikt om aan te geven die vorm van christen-zijn die officieel aanvaard en gesteund werd door de overheid in Nederland. Voor het jaar 1800 raakte de naam Gereformeerd in onbruik en kwam de naam Hervormd daarvoor in de plaats. In 1816 werd voor het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden een nieuw kerkgenootschap in het leven geroepen, het Nederlands Hervormd Kerkgenootschap. Dat kerkgenootschap bestond tot 2004. In dat jaar 2004 kwam door de vereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland de Protestantse Kerk in Nederland tot stand.

ImageIn drie artikelen leest u over Gods handelingen met Wiebe en Simone van der Heide (-Poen) die vanuit Nederland naar een sloppenwijk in Zuid-Afrika zijn gegaan om daar dienstbaar te zijn aan de taak die God hen op het hart heeft gelegd. De eerste twee artikelen zijn geschreven door Wiebe en het derde artikel is geschreven door Simone.
God gaat een weg met ieder mens. Vaak realiseren wij ons dit niet eens. En zo was het met mij ook. Ik begon mij dit pas te realiseren toen ik in Nieuw Zeeland God vroeg voor een doel voor mijn leven. Ik ben opgegroeid op een veehouderijbedrijf, mijn ouders hadden 9 kinderen van wie ik de derde was. Wij gingen elke zondag twee keer naar de kerk, hadden catechisatie en jeugdvereniging. We waren een fijn gezin waar we met elkaar in veiligheid woonden met christelijke normen en waarden. Ik wist altijd dat God werkelijkheid was, maar wist niet wat ik met dat feit in mijn dagelijks leven moest doen.
Op mijn 21-ste ging ik voor anderhalf jaar in Canada werken in de tuinbouw. Terug in Nederland wilde ik weer weg en ging voor 8 maanden naar Nieuw Zeeland. Ik woonde en werkte daar op een boerderij van een weduwe. Ik had het naar m?n zin en wilde niet terug naar Nederland. Die gedachte beangstigde me.

ImageDe laatste jaren worden veel christelijke romans van Amerikaanse schrijfsters vertaald. De meeste van hen schrijven series. Zo ook Tamera Alexander. Zij schreef de Fountain Creek Kronieken. Dat zijn drie romans die spelen in de negentiende eeuw. In 2009 verschenen de delen 1 en 2 uit deze serie in het Nederlands. De titels ervan luidden: Ontvlamd en Onthuld. Van deze romans is intussen al een tweede druk verschenen, een teken dat ze in de smaak vallen bij het Nederlandse lezerspubliek, volgens mij vooral bij lezeressen.
Het derde deel, met de titel, Onthouden, verscheen in 2010 in een Nederlandse vertaling. De vertaling van deze romans is van Margriet Visser-Slofstra. Ze zijn uitgegeven door Van Wij-nen in Franeker voor de prijs van ? 19,95 per stuk.

Ontvlamd gaat over Larson en Kathryn Jennings. Hij heeft een boerderij, zij komt uit de stad en is van goede afkomst. Ondanks dit verschil houden ze veel van elkaar. Ze trouwen en zijn gelukkig. Voor haar is het geloof in God belangrijker dan voor hem. Verder heeft hij een in-grijpende jeugdervaring die het hem moeilijk maakt zich open naar zijn vrouw te uiten. Ook gaat het met de boerderij niet goed.
Vlak voor kerst vertrekt hij heimelijk omdat hij hoopt een contract te kunnen afsluiten waar-door de bedrijfsresultaten zullen verbeteren. Hij komt echter in een sneeuwstorm terecht en in een hut. Die wordt door iemand die hem vijandig gezind is in brand gestoken. Hij loopt zeer ernstige brandwonden op, maar overleeft. Iedereen in de omgeving is er echter van overtuigd dat hij is omgekomen. Op een dag zegt men tegen zijn vrouw dat zijn lichaam is gevonden. Hij wordt dan begraven.

Ds. A.C. Uitslag sprak voor de bezinningskring in de classis Leeuwarden over het onderwerp: Thuis in de wereld?

Er is in de gereformeerde gezindte veel wereldgelijkvormigheid. We gaan wel naar de kerk, maar na de zondag wacht ons het volle leven en wat is er dan nog te zien van het onderscheid tussen een leven naar Gods geboden en een leven naar het schema van deze wereld?

Bijbelse lijnen
God heeft ons goed en naar Zijn evenbeeld geschapen, ja alles was zeer goed. Maar al spoedig kwam de zondeval en zijn we als wereldburgers vloekwaardig voor God geworden. We zijn en denken werelds, wij leven in deze wereld en voelen ons erin thuis. Ons hart trekt ons naar de dingen van deze wereld, we zijn eraan gehecht.
Isra?l was een heilig volk, er was onderscheid tussen hen en de andere volken van deze wereld. Abram werd weggeroepen uit Ur en kreeg de belofte dat zijn nageslacht het verkoren volk van de Heere zou zijn. In Egypte woonde het volk al in een afgezonderd deel van het land, het mocht zich niet vermengen met de Egyptenaren.

Image Waaruit bestaat het 'lidmaatschap' van de CGK concreet? We maken per gemeentelid geld over naar de GS (soort contributie?) maar wat krijgt onze gemeente daarvoor terug? Zou onze - maar eigenlijk iedere - gemeente zelfstandig kunnen bestaan zonder lid te zijn van het kerkverband?
Deze vraag kreeg ik naar aanleiding van de samenwerking met de NGK. Als de NGK vrouwelijke ambtsdragers krijgt, mogen die dan ook meedoen in onze gezamenlijke diensten?
Er komen steeds meer vragen over het kerkverband en over de kerkorde, zowel in de plaatselijke gemeenten als in de classis. Iemand merkte tijdens de kerkenraadsvergadering op: ?met de kerkorde kan ik niet meer uit de voeten; daarmee wordt alles dood gemaakt?.

Van een collega kreeg ik op het eerste artikel (KvhN, 15 januari 2010) een reactie dat hierover nog wel wat meer te vertellen zou zijn. Hij schrijft: ?Wat is dat voor een wereldse redenering: wat krijgt onze gemeente daarvoor terug? Alsof het daar alleen om gaat, net als bij de ANWB bijvoorbeeld: ik betaal m'n contributie om er bij gelegenheid van te profiteren... Zou die vraagsteller niet weten dat uit het geld (dat hij m.i. ten onrechte als contributie betitelt) dingen bekostigd worden die n?dig zijn, maar die een plaatselijke gemeente niet alleen aan kan en die we daarom s?men doen? Denk aan de zending! En ook aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn - waar de plaatselijke gemeenten dan trouwens wel degelijk de vruchten van plukken. En wat ben ik als emeritus blij dat er een landelijke kas is waaruit voor het levensonderhoud van mijn vrouw en mij gezorgd wordt.?

Commentaar

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...