Zullen in dit nieuwe jaar onze verwachtingen uitkomen en verlangens worden vervuld? Of wordt het een jaar waarin de 'tekenen van de tijd' zich nóg duidelijker zullen gaan manifesteren dan in de tijd die achter ons ligt?

Roel Kuiper schreef onlangs over het verval van onze democratie. De levensovertuiging van burgers wordt steeds meer door bureaucratie en ons technocratisch bestuur teruggedrongen naar de privésfeer. Velen leven in ontevredenheid. Populisme wint terrein, en haat, intolerantie en gebrek aan respect. Wat is momenteel het niveau van onze beschaving, de dragende gronden voor democratie?

Internationaal gezien zijn de zorgen niet minder. Europa is kwetsbaar, en de Brexit is aanstaande. Trump moedigde de voorstanders daarvan zelfs aan. En zal hij de veiligheid van Europa in de toekomst blijven garanderen? 'America first', zo heet het, zowel economisch als militair. Ondertussen heerst daar bestuurlijke chaos. Rusland daarentegen breidt zijn macht uit, en deinst niet terug voor grove leugens, de inzet van staatshackers, en ordinaire veroveringsoorlogen. Putin gaf onlangs toestemming tot de test van een raket die geladen met een kernkop tot twintig keer de snelheid van het geluid kan halen. Daartegen zou geen verdediging mogelijk zijn.

Zullen de spanningen tussen landen en groepen toenemen? Of kunnen de wereldmachten afspraken maken die deze spanningen doen verminderen? En zo ja, wat zou dan de prijs van deze Realpolitik zijn wat betreft mensenrechten, zorg voor vluchtelingen, en democratie? Wat gebeurt er in Syrië na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen? Hoe zal het gaan met de vele andere brandhaarden in de wereld?

Ondertussen vroeg koning Willem-Alexander in zijn kersttoespraak aandacht voor initiatieven van mensen in hun eigen omgeving: 'We onderschatten vaak de positieve invloed die we met onze bescheiden mogelijkheden als mens kunnen hebben. Juist dicht bij huis wordt de wereld gewonnen.' Een mooie gedachte die ook voor kerken van belang is. Initiatieven ontplooien! Omzien naar de naaste in de eigen omgeving, en misschien ook wat verder weg! Want wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, ook al is het nog zo klein en eenvoudig, houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Een verwachting die zeker wordt vervuld!

 

D.J. Steensma, Feanwâlden

 


Commentaar

 • Michazondag 2019-10-18 17:32:23

  Ieder jaar in oktober is er de Michazondag. In Micha 6, 8 staat: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is,...

 • Spirituele oecumene 2019-10-11 17:41:39

  Waarschijnlijk was in de Ichthuskerk in Amersfoort niet eerder de wereldkerk zo breed...

 • Een feestje 2019-10-04 16:58:17

  Het Nederlands Dagblad (ND) vierde feest. Afgelopen zaterdag 28 september in Amersfoort. Het ND...

 • Moord en recht 2019-09-27 17:35:43

  Ons land werd opgeschrikt door de moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum. Een verschrikkelijk...