Er is een nieuwe baas van de supermarkt gekomen in ons dorp. Een jonge vent die je er iedere dag vindt en die zowel met lege dozen sjouwt als vakken vult en kennelijk permanent zijn ogen en oren open heeft. Hij heeft een prachtig team van mensen om zich heen verzameld van allemaal actieve mensen, maar vooral van vriendelijke mensen. Ze groeten je, lijken je zelfs min of meer te kennen, kortom het is een bruisende winkel geworden. Onlangs nam hij ook nog eens een kleinere buurtsuper over, waar voorheen de medewerkers meer vermoeidheid dan behulpzaamheid uitstraalden. Ook dat team heeft hij al beter weten te motiveren. Het zijn nu oplettende medewerkers geworden die de tekst op de rug van hun bedrijfskleding ‘kan ik u helpen?’ helemaal waarmaken. De ondernemer kreeg er het prestigieuze ‘Super Supermarkt Keurmerk’ voor.

Ze straalt van oor tot oor.
Ze lacht naar de mensen die voor haar gekomen zijn. Vandaag, de dag waarnaar ze uitkeek.

Ook in de vakantie gaan we naar de kerk. We hebben verschillende opties, maar eerlijk gezegd, kijken we meer naar de begintijd van de samenkomst, dan naar de kerkelijke richting. Tien uur vonden we een passende tijd voor ons.

Een nieuw boek van de hand van de veelschrijver Henk Binnendijk, dit keer over de Psalmen van David. Veertig Psalmen worden behandeld op de manier die we van Binnendijk gewend zijn. Meditatief en persoonlijk, eerlijk, eerbiedig en uitkomend bij de Here Jezus. De lezer wordt de vraag gesteld hoe het nou is gesteld met je relatie tussen jou en de Here God. Op pagina 163 bijvoorbeeld: ‘Wie van u leest er elke dag minstens een kwartier in de Bijbel?’ Zo zet Binnendijk je aan het denken. Waardering dus voor het boek. Iedere Psalm wordt in vier bladzijden behandeld, dat betekent dus dat er veel van de Psalm blijft liggen en meestal alleen de hoofdlijn of een kerngedachte van de Psalm wordt besproken. Aan het einde van het boek staan bij ieder hoofdstuk vijf vragen om voor jezelf of in groepsverband te overdenken. De Psalmen komen zo weer op een nieuwe manier tot je, en dat is mooi.

Doorbreek de cirkel van negatief denken

Jennie Allen is een Amerikaanse spreekster en schrijfster. Ze zegt zelf: ‘Bij elk woord dat ik schrijf, hoop ik dat de onderliggende boodschap luid en duidelijk klinkt: God ziet je. Hij houdt van je.’
In haar werk ontmoet ze veel vrouwen die slachtoffer zijn van hun negatieve gedachten. Het brengt haar ertoe een boek te schrijven om die vrouwen te helpen. Ze komt daarbij tot de ontdekking, dat zij zelf bepaald niet vrij is van dat probleem. Tegen de achtergrond van haar eigen ervaringen komt dit boek tot stand.

In de jaren twintig van de vorige eeuw werd het deputaatschap voor de buitenlandse zending door de synode opgericht. Daarvoor was er vanaf 1906 een commissie namens de synode bezig met het zendingswerk. Die commissie kwam er dankzij de classis Dordrecht. Daar was kort na 1892 al een zendingscommissie gevormd. Het duurde wel enige tijd voordat de synode dat initiatief overnam. Na 1892 had men vooral aandacht voor de inrichting van het kerkverband en de theologische opleiding. Dordt hield vol – en uiteindelijk kwam er een commissie en een paar jaar later een deputaatschap.

Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...