'We komen u een bloemetje brengen namens de kerk.' Het is zondagmiddag en één van de dames die de 'buurtbloemen' wegbrengt staat voor de deur bij een oudere buurtgenote.

Zo gaat het sinds bijna een jaar iedere zondag. In de kerk staan nu twee bossen bloemen. Een

bos bloemen gaat zoals we dat gewend waren naar iemand uit de gemeenschap van de kerk. De andere bos gaat naar iemand die woont in de buurt van de kerk en wordt bezorgd door een van de dames die de buurtbloemetjes rondbrengen en die bij voorkeur ook in de buurt (Delfzijl Noord) woont. De gedachte daarachter is dat na zo'n eerste contact je elkaar op straat of in de winkel ook weer tegen kunt komen en je dan ook nog even kunt informeren hoe het gaat met die ander.

Begin februari hopen 40 studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn, waaronder ikzelf, een studiereis te maken naar Israël. Daar zullen wij als studenten met eigen ogen zien, wat we al die tijd in de boeken aan het bestuderen zijn.

Van 6 tot en met 16 februari zullen wij met 40 man afreizen naar Het Beloofde Land. Een schitterende mogelijkheid om te zien waar de Bijbelverhalen zich afspelen, te zien waar Gods Woord de wereld is ingegaan. Wij als studenten bestuderen de Bijbel veelvuldig en intensief. Je leest over Abraham in de woestijn, het volk Israël dat de Jordaan doortrekt, over de pracht van de stad Jeruzalem, over de dieren in het veld. Allerlei gevoelens die daarbij horen. Wij lezen dat, maar woorden zijn alleen maar een omschrijving van een gevoel. Ze benaderen het gevoel, maar zijn het niet. Om meer te begrijpen van wat men destijds ervoer, moet je er naar toe. Daarom is het bijzonder dat de universiteit ons deze mogelijkheid biedt!

Dit artikel is de derde en laatste in een drieluik over de inhoud van de Bijbel, de inhoud van het christelijk geloof, de relatie tussen die twee en de verhouding tussen God en ons mensen. In dit derde artikel ga ik in op de vraag die aan het einde van het tweede artikel werd gesteld. Namelijk hoe het komt dat christenen zo verschillend denken over de verhouding tussen ellende, verlossing en dankbaarheid. En waarom christenen op zoek zijn naar een begrijpbaar antwoord van het vraagstuk rond zonde, rechtvaardiging en heiliging.

Het antwoord op bovenstaande vragen wordt vaak gezocht in de theologische wetenschap. Begrijpelijk want die houdt zich bezig met het lezen van de Bijbel. Professoren van theologische universiteiten kunnen ons uitleggen dat er verschillende manieren van Bijbellezen en Bijbeluitleg zijn en dat je daardoor ook tot verschillende inzichten kunt komen. Hermeneutiek noemen we dat met een moeilijk woord. In dit artikel laat ik die wetenschap even voor wat het is. Ik wil de vragen eens vanuit een ander perspectief bekijken. Namelijk vanuit het perspectief van Gods grootheid en het feit dat het verstand van ons mensen beperkt is.

 

Dick Swaab is een hersenonderzoeker met internationale faam. In 1985 richtte hij de hersenbank op en was dertig jaar lang directeur van het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek. Zijn boek over de werking van onze hersenen is een bestseller. Begrijpelijk, want het is goed leesbaar, heel interessant, verluchtigd met anekdotes en aansprekende en soms ook aangrijpende verhalen.

Heb jij wel eens ergens effe geen zin in? In plaats van je huiswerk maar even je facebook checken. Of als je ouders je vragen om de vaatwasser uit te ruimen, dat je dan maar snel de trap opgaat naar je kamer?

Heel herkenbaar, al zeg ik het zelf. Iedereen loopt, denk ik, wel eens dingen uit de weg. Zelf heb ik ook niet altijd overal even veel zin in. Ik zit nu in een tentamenperiode met allemaal toetsen en dan krijg je als student wel eens last van SOG. Studie Ontwijkend Gedrag. Opeens doe ik dingen waar ik normaal helemaal geen zin in heb: kamer schoonmaken, alle email ordenen en papieren bij elkaar zoeken. Plotseling ga ik koken en hardlopen. Alles doen, om maar niet te hoeven studeren.

Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...