Jozef Deleu, 555 Gedichten over leven, liefde en dood, Groot Verzenboek, een uitgave van  Lannoo/Podium, prijs ? 24,95

De eerste druk van dit boek verscheen in 1976. In de loop der jaren is het meer dan eens herzien. In 2009 kwam de veertiende druk uit, herzien en uitgebreid. In datzelfde jaar verscheen de vijftiende druk. De uitgave is in twee versies verkrijgbaar: gebonden en paperback. Gebonden kost deze bundel ? 39,95.
Deleu is een groot liefhebber van po?zie. Deze bloemlezing is de vrucht van een levenslange omgang met gedichten. Met deze bundel richt de samensteller zich op een zo groot mogelijk publiek. Hij wil zijn lezers een evenwichtig beeld geven van onze moderne po?zie. Met ?onze? bedoelt hij de moderne dichtkunst in Belgi? en Nederland, die begint bij Guido Gezelle in het Zuiden en Herman Gorter in het Noorden. Gedichten die hij voor een groot publiek te moeilijk acht, heeft hij buiten deze bundel gehouden. Hieruit kan niet de conclusie worden getrokken dat deze bundel gedichten bevat die door ieder die van een gedicht houdt (meteen) begrepen kunnen worden. Want het is wel een bundel gedichten van literair niveau.

Ik ben een groot zondaar, dominee. Dat zei een oude zuster tegen me. Het was een lieve vrouw. Ik bezocht haar graag op haar kamer in het bejaardentehuis. Ze was altijd vriendelijk en blijmoedig. In onze gesprekken vertelde ze over vroeger en over haar man en kinderen. Verder spraken we over kerkelijke zaken, want ze was heel meelevend. Maar bovenal sprak ze vanuit een oprecht geloof vaak en graag goed van God. Vooral daarom was het een genoegen haar op te zoeken.
Als het over God en geloof ging, zei ze wel heel vaak dat ze een groot zondaar was. Toen ze dat die keer weer zei, vroeg ik: ?Wat doet u dan voor zonden?? Even wist ze niet wat ze moest zeggen, zo schrok ze van mijn vraag. Met een blik vol onbegrip keek ze mij aan. Toen zei ze: ?Maar dominee, dat weet u toch wel? Dat hoef ik u toch niet te vertellen??
?Dat hoeft ook niet?, zei ik, ?maar ik heb nooit gehoord welke grote zonden u hebt gedaan. Van u niet en van anderen niet.? 

Het leven van Mozes was voorbij. 40 jaar prins van Egypte, 40 jaar schaapherder in de woestijn. Op een dag zou hij wel ergens sterven en ze zouden hem wellicht nog zoeken en vinden, maar het zou voorbij zijn. Wat verwacht je nog van een 80-jarige? En (laten we eerlijk zijn) ook bij ons wordt een mens van 80 ook niet meer geschikt geacht voor leidinggevende posities.
Maar Mozes ziet het Licht. Nou ja, eerlijk gezegd wil de HERE God, dat Mozes het Licht ziet, maar Mozes ziet dat niet zitten. Op een dag ziet hij een braambos, die vlam heeft gevat in de woestijnhitte. Niets bijzonders. Maar de braambos verbrandt niet. Hij brandt wel, maar blijft geheel intact. Dat is toch wel heel merkwaardig en Mozes wil er het zijne van weten, dus gaat hij op onderzoek. En zo heeft God de onverdeelde aandacht van Mozes. Mozes staat helemaal open voor elk woord en elke suggestie. God heft de standaardgedachten over een 80-jarige op en maakt een nieuw begin. Een les voor ons. Wij zouden allemaal open en ontvankelijk moeten zijn voor nieuwe dingen. Meestal denken wij langs vaste paadjes. Dingen zijn zoals ze zijn en blijven zoals ze altijd zijn geweest. En er moet ook wel iets bijzonders gebeuren willen wij aandachtig kijken en luisteren.

ImageIn twee eerdere artikelen heeft Alle Broersma het IDO voorgesteld en iets van het werk laten zien. In dit laatste artikel geeft hij wat achtergronden.
Als we horen: het IDO, van de kerken, is er zeker vooral voor kerkmensen, dan leggen we uit dat we inderdaad van de kerken zijn, maar dat we hulp bieden aan iedereen in de Lelystadse samenleving die op onze weg komt. Onze hulp richt zich met name op mensen in onze stad die - door welke oorzaak ook - in problemen zijn gekomen en op niemand terug kunnen vallen. Dat betekent dat we vaak met schrijnende situaties te maken krijgen.

Vrijwilligersbeleid
?We? zijn de vrijwilligers, grotendeels afkomstig uit de in IDO participerende kerken. Om die vrijwilligers hun werk goed te laten doen bieden we hen regelmatig scholing aan voor hun werk. Want vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. We stellen als IDO er een eer in met onze vrijwilligers werk van professionele kwaliteit te leveren. Daarom zijn beroepskrachten onmisbaar: zij zijn de steun waardoor vrijwilligers hun werk kunnen doen, de praatpaal om uit te praten en de adviseur bij grote problemen. In het bestuur hebben we een vrijwilligersbeleid ontwikkeld en wordt er jaarlijks geld gereserveerd voor samenbindende activiteiten. We zijn er trots op dat veel vrijwilligers zich graag binnen het IDO dienstbaar willen maken. Bij een wervingsactie begin dit jaar met informatieavond en de IDO-zondag hebben zich weer een 40 nieuwe vrijwilligers voor verschillende activiteiten gemeld.

ImageKun je vandaag nog wel met het e-woord aankomen? Alsof wij de dingen beter weten dan de mensen om ons heen. Alsof wij willen horen bij de cultuur van hen, die precies wisten hoe het moest. Evangeliseren lijkt niet te passen in de cultuur van vandaag, waarin we respect hebben voor ieders overtuiging. Past het e-woord wel bij een kerk, die midden in de maatschappij wil staan?

Bryan P. Stone schreef een boek over ?Evangelisatie na het christendom?. Het heeft mij aan het denken gezet over de praktijk van onze evangelisatie.
Dit boek gaat ervan uit, dat we leven in een postchristelijke en postmoderne cultuur. Vandaag is de belangrijkste vraag niet meer wat precies waar is. Het gevoel speelt een belangrijke rol: als ik het gevoel heb dat ik ergens iets aan heb, dan doe ik daar wat mee. Stone constateert dat veel evangelisatieboodschappen zich daar nu ook sterk op richten. Hoe kunnen we duidelijk maken dat je iets aan het evangelie hebt? Hoe kan de boodschap van de kerk aansluiten bij de behoeften die mensen voelen?

Commentaar

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin OekraĆÆne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiƫntenvereniging...