D.V. zaterdag 30 oktober 2010 wordt ds. C.P. de Boer als predikant van de gemeente Urk-Maranatha bevestigd en vangt zijn werk op Urk aan. Voor ons in het noorden is hij een wat onbekende predikant; hij was zelfs niet eens geabonneerd op het Kerkblad voor het Noorden, maar dat heeft hij nu maar snel veranderd. Wie is deze nieuwe predikant van Urk-Maranatha? We hebben hem wat vragen voorgelegd.

 

Dankdag

waarvoor?

ze zeggen: voor gewas en arbeid

 

Groeiseizoen 2010

eerst extreem droog

daarna extreem nat

wat is extreem?

ze zeggen: omdat het klimaat verandert

 

Economie 2010

de crisis lijkt voorbij

de economie groeit weer

waarom toch 18 miljard bezuinigingen?

en zoveel mensen ontslaan?

ze zeggen: bedrijven gebruiken de crisis om te reorganiseren.

ImageIn de titel van dit artikel staat na het woord ?uitschrijven? een aantal puntjes. Die worden meestal in een zin neergezet om de lezer tot een moment van stilte te manen: er wordt iets gezegd dat tot speciale bezinning stemt. Zo is het hier ook bedoeld: in deze artikelen wordt een zaak aangesneden die verdriet doet en daarom tot nadenken stemt.

In de praktijk van het omgaan met randleden van de gemeente komen veel lastige vragen aan de oppervlakte. Daarom is het van belang dat kerkenraden zoveel mogelijk handelen volgens een duidelijk concreet beleid, vervat in een speciaal document; niet omdat zonder aanziens des persoons bij willekeurig iedere situatie toe te passen, maar wel om te voorkomen dat er subjectief wordt gehandeld (waarbij bijvoorbeeld kinderen van de voorzitter van de kerkenraad anders worden tegemoet getreden dan kinderen van minder opvallende gemeenteleden). Er is voor te pleiten om bij de invulling van de algemene geestelijke richtlijnen die ik in het vorige artikel heb gegeven, aandacht te geven aan verschillende details. Hieronder worden er enkele genoemd, zonder overigens volledig te zijn.

ImageIn het eerste artikel hebben we stil gestaan bij de vragen rond het gebeuren in het leven van Paulus op de weg naar Damascus. Moet je hier spreken van bekering of gaat het alleen om roeping? Het nieuwe perspectief kiest voor de aanduiding roeping, terwijl er bijbels gezien goede argumenten zijn voor de aanduiding bekering en roeping.
In dit tweede artikel letten we op twee andere verschilpunten, namelijk rond de rechtvaardiging en de problematiek tussen Joden en heidenen.

In Galaten 2 vers 15 en 16 gaat het volgens E.P.Sanders niet om eerst schuldig zijn van Paulus en nu onschuldig verklaard worden. Zo zagen Augustinus en later ook Luther de rechtvaardiging van de zondaar. Die lijn is eeuwenlang in de uitleg bepalend geweest. Daar wordt door het nieuwe perspectief nu kritisch op gereageerd. De kern van de rechtvaardiging moet volgens hen anders worden gezien. Het gaat in de rechtvaardiging om het tot ??n persoon met Christus geworden zijn. De rechtvaardiging is vooral een zaak van eenwording met Christus en niet zozeer een kwestie van vrijgesproken worden van schuld en straf.

De eerste voltallige vergadering van de Generale Synode zit er al enige weken op. Het stof van vier dagen vergaderen kon wat neerdalen zodat ik ? nu op enige tijdsafstand - enige indrukken aan u kan doorgeven.

De realiteit van de synodevergaderingen wordt overigens telkens doorsneden door de werkzaamheden van alledag. Op dinsdag 28 september was ik goed en wel in Nunspeet of mij werd bekend (door wie anders dan mijn vrouw) dat een zuster uit de gemeente Groningen plotseling overleden was. Vandaar dat ik de avondvergadering niet bijwoonde. Collega Kees den Hertog verving mij op 30 september. Ik kon toch moeilijk een streep halen door een geplande trouwdienst.

Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA)
Een belangrijk onderwerp op de eerste vergaderdag was onze ?eigen? universiteit. Op zich geweldig dat we als kerken een universiteit hebben. Nog geen 75.000 leden en dan toch maar een eigen theologische opleiding! Dat mag een zegen van God genoemd worden. Tegelijk bleek dat de synode de aangeleverde rapporten met betrekking tot het reilen en zeilen van de TUA niet als hamerstukken kon behandelen. De TUA is een relatief kleine universiteit.

Commentaar

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...