ImageOp 9 maart 2009 zijn Sjouke van der Meulen (kerkelijkwerker) en Ieme Rein van der Velde (maatschappelijk werker) en ondergetekende gestart met een lotgenotengroep verlies en rouw. Centraal staan de geopende Bijbel en het wijzen op de goede Herder. De Bijbel staat vol voorbeelden over hoe God mensen troost.
 
Voor wie zijn de bijeenkomsten geschikt?
?    voor mensen die verlies een plaats willen geven in hun leven
?    voor hen die met pijnlijke gevoelens willen leren omgaan
?    voor diegene die de draad van hun leven weer willen oppakken
?    voor mensen die op zoek zijn naar een doel in hun leven

Verlies is een onderwerp dat ontzettend breed kan worden getrokken in het leven van een mens. Je kunt bv. een geliefde verliezen door ziekte, ongeluk of scheiding. Je kunt je werk of gezondheid verliezen. Het aardse leven is een tijdelijk leven, waarin verlies een gebeuren is, waar we allemaal mee te maken krijgen.
Verlies en rouw, hoe gaan wij er als kerk, als ?broeders en zusters? mee om? Wordt het verlies altijd wel gesignaleerd en zijn we er ons bewust van, hoe breed dit thema is en wat voor impact het heeft in dit leven?
Hoewel we in een gebroken wereld leven, doen we er alles aan lijden en verdriet zoveel mogelijk te beperken. Wij willen niet steeds de pijn en het verdriet van anderen zien.

ImageOp vrijdag 4 juli 1862 gingen vijf mensen in Oxford roeien op de Theems, twee mannen en drie meisjes. E?n van de mannen was Charles Lutwidge Dodgson, lector wiskunde en een halve geestelijke die soms preekte. Hij is tot op de dag van vandaag wereldberoemd onder zijn schrijversnaam Lewis Carroll. E?n van de meisjes was de tienjarige Alice Liddell. De andere twee meisjes waren haar zussen van 13 en 8 jaar.

Tijdens de roeitocht verzon en vertelde Dodgson de avonturen van Alice in Wonderland. Het verhaal was bestemd voor Alice die de favoriet van Dodgson was. De Alice uit het verhaal is 7 jaar. Alice Liddell smeekte de verteller om zijn verhaal voor haar op te schrijven. Dat deed hij in getekende drukletters en door hem zelf ge?llustreerd. Dit unieke, handgeschreven exem-plaar werd het uitgangspunt voor de verschijning in 1865 van Alice?s Adventures in Wonder-land.

Doelgroep
Voor wie schreef Carroll dit boek? Voor kinderen vanaf 7 jaar of vanaf 10 jaar? Voor het eer-ste pleit dat de Alice in het verhaal 7 jaar is. Maar de Alice aan wie het verhaal werd verteld, was 10 jaar. Dat pleit voor het tweede. Of is het voor jongeren van 13 jaar en ouder, omdat het verhaal in boekvorm verscheen toen Alice Liddell 13 jaar was?
Volgens Martin Gardner is het vooral een boek voor volwassen lezers. Hij lijkt recht van spreken te hebben, want hij heeft zich intens met het boek beziggehouden. Met als resultaat een boek met de naam: Aantekeningen bij Alice.

ImageGod leren kennen. Volgens de gereformeerde belijdenis (artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis) zijn daar twee middelen voor. De eerste is de schepping, onderhouding en regering van de wereld en de tweede is het Woord van God. God leren kennen door de schepping door goed te kijken, daarover gaan deze drie artikelen. Het vorige artikel ging over een fictief praktijkvoorbeeld, dit artikel gaat over Bijbelse voorbeelden.

De meeste mensen zullen bij het boek Job als eerste aan ?het lijden? denken. Job die alles kwijtraakte in zijn leven, zijn gezondheid, zijn kinderen en al zijn bezittingen. Maar aan het eind van het boek Job lezen we dat hij door God rijk gezegend wordt en dat hij rijker wordt dan hij ooit was geweest. Veel mensen zullen dit wellicht ook de ommekeer in het boek Job vinden, dat Job weer gezond en weer rijk gezegend wordt. Persoonlijk vind ik het vers dat ik in het eerste artikel citeerde de ommekeer in het boek Job, Job 42:5 eerder had ik slechts van U gehoord, maar nu heb ik U met eigen ogen gezien. Wat is dat een geweldige belijdenis van Job. Doordat Job van God een rondleiding (met woorden) in zijn geweldige schepping heeft gekregen, zegt Job dit, nu heb ik U met eigen ogen gezien. Geweldig, vindt u ook niet?
Ik leer van God en van Job dat goed kijken, het goed bestuderen van de schepping een prima middel is om God te leren kennen en om onder de indruk te raken van Gods almacht.

ImageOp vrijdag 2 oktober hoopt ds. M.J. (Maarten) Kater door ds. J. Westerink bevestigd te worden tot predikant in de kleine gemeente St. Jansklooster. In dezelfde dienst zal ds. Kater als dienaar van God in deze gemeente beginnen. In het noorden kennen we hem weinig en daarom is het goed om middels dit interview hem en zijn gezin voor te stellen.

Wie zijn de Katers?
Ik ben geboren in Klaaswaal op 18 december 1962 en daarna getogen in Middelharnis vanaf mijn vierde levensjaar. Dat is de gemeente die voor mij en voor mijn vrouw Jacqueline onze ?moedergemeente? geweest is. Jacqueline  zat eerst jaren voor me in de kerk en dan ineens ?zie? je wat, dat onweerstaanbaar is....
Na de middelbare schooltijd stond ik met een jaar voor de klas om wiskunde te geven. Lesgeven en het omgaan met jongeren is het op ??n na mooiste werk. Toen de roeping tot het ambt onweerstaanbaar werd, zijn we in 1990 verhuisd naar Nijkerk met het oog op de studie aan de TUA.
Inmiddels waren er twee jonge Katertjes bijgekomen, een dochter en zoon. Door de verandering van studieopzet werd bekend dat het geen 4 ? jaar, maar 6 jaar studie zou worden. Het college van hoogleraren is toen uitermate welwillend geweest om me toe te staan - door wat harder te werken - nog met de laatste ?oude lichting? mee te mogen doen. Zodoende werd de studie een jaar korter.
Vervolgens heb ik het beroep naar de gemeente van Zeist mogen aannemen en daar hebben we als gezin een mooie tijd gehad. Ons gezin is gegroeid met een vijftal kinderen. Onze oudste dochter is enkele jaren geleden getrouwd en inmiddels zijn we opa en oma (dat klinkt alsof je oud bent, maar wat is dat mooi....). Onze vier jongens zijn prachtkerels waar we blij mee zijn. De oudste twee studeren inmiddels aan de VU, de daaropvolgende zit in de 3e van het lyceum en de jongste dobbert nog een jaar op de basisschool. Verder waren we mei jl. 25 jaar getrouwd.
Toen ik in Zeist begon, had ik het voorrecht in de kerkenraad en in de gemeente broeders te ontmoeten die thuis waren in de Schriften, veel liefde hadden tot de Heere en Zijn dienst en levenswijsheid verzameld hadden. Daar denk ik met dankbaarheid aan terug. Verder typeert men mijn werk daar als ?onderwijzend?. Naast de prediking is te denken aan het geven van vervolgcatechisatie, een cursus Geestelijke Vorming (interkerkelijk).

ImageIn dit Calvijnjaar heeft al een eindeloze reeks publicaties, lezingen, conferenties en tentoon-stellingen stilgestaan bij alle verschillende onderdelen van de theologie en de betekenis van Calvijn. Afgelopen zaterdag kwam daar de jaarlijkse schooldag in Apeldoorn nog bij. De hele dag stond in het teken van de reformator. Het thema: Calvijn ? wat heeft hij ons nog te zeg-gen?

De dag werd geopend door prof.dr. H.G.L. Peels die stilstond bij Exodus 27: 20.21. God geeft opdracht om dag en nacht licht te laten branden in de tent der samenkomst en daarvoor gebruikt Hij Zijn dienaren. Vandaag de dag worden op de TUA dienaren van de Here opgeleid die in een andere context dezelfde taak krijgen: het licht van Gods Woord laten schijnen over onze samenleving. Hierna volgden de wetenswaardigheden van een jaar TUA.

Gebed bij Calvijn
Drs. A. Huijgen ging in een lezing in op Calvijn en het gebed. Calvijn schrijft over het gebed in de Institutie, deel III, hoofdstuk 20. Daar zijn vier regels te vinden die volgens Calvijn bij een ?recht gebed? horen: diepe eerbied, een goede hartsgesteldheid, ootmoedig bij de Here komen om genade en bidden in zekerheid en met vrijmoedigheid.

Daarnaast speelt het beloftebegrip volgens Calvijn een grote rol in het gebed: het gebed richt zich op Gods beloften en Gods beloften roepen om het gebed. De biddende mens gaat ver-trouwelijk om met de Here. God hoort het gebed en het draagt vrucht. Maar we weten niet altijd hoe.

Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...