Ze straalt van oor tot oor.
Ze lacht naar de mensen die voor haar gekomen zijn. Vandaag, de dag waarnaar ze uitkeek.

Ook in de vakantie gaan we naar de kerk. We hebben verschillende opties, maar eerlijk gezegd, kijken we meer naar de begintijd van de samenkomst, dan naar de kerkelijke richting. Tien uur vonden we een passende tijd voor ons.

Doorbreek de cirkel van negatief denken

Jennie Allen is een Amerikaanse spreekster en schrijfster. Ze zegt zelf: ‘Bij elk woord dat ik schrijf, hoop ik dat de onderliggende boodschap luid en duidelijk klinkt: God ziet je. Hij houdt van je.’
In haar werk ontmoet ze veel vrouwen die slachtoffer zijn van hun negatieve gedachten. Het brengt haar ertoe een boek te schrijven om die vrouwen te helpen. Ze komt daarbij tot de ontdekking, dat zij zelf bepaald niet vrij is van dat probleem. Tegen de achtergrond van haar eigen ervaringen komt dit boek tot stand.

In de jaren twintig van de vorige eeuw werd het deputaatschap voor de buitenlandse zending door de synode opgericht. Daarvoor was er vanaf 1906 een commissie namens de synode bezig met het zendingswerk. Die commissie kwam er dankzij de classis Dordrecht. Daar was kort na 1892 al een zendingscommissie gevormd. Het duurde wel enige tijd voordat de synode dat initiatief overnam. Na 1892 had men vooral aandacht voor de inrichting van het kerkverband en de theologische opleiding. Dordt hield vol – en uiteindelijk kwam er een commissie en een paar jaar later een deputaatschap.

Een nieuw boek van de hand van de veelschrijver Henk Binnendijk, dit keer over de Psalmen van David. Veertig Psalmen worden behandeld op de manier die we van Binnendijk gewend zijn. Meditatief en persoonlijk, eerlijk, eerbiedig en uitkomend bij de Here Jezus. De lezer wordt de vraag gesteld hoe het nou is gesteld met je relatie tussen jou en de Here God. Op pagina 163 bijvoorbeeld: ‘Wie van u leest er elke dag minstens een kwartier in de Bijbel?’ Zo zet Binnendijk je aan het denken. Waardering dus voor het boek. Iedere Psalm wordt in vier bladzijden behandeld, dat betekent dus dat er veel van de Psalm blijft liggen en meestal alleen de hoofdlijn of een kerngedachte van de Psalm wordt besproken. Aan het einde van het boek staan bij ieder hoofdstuk vijf vragen om voor jezelf of in groepsverband te overdenken. De Psalmen komen zo weer op een nieuwe manier tot je, en dat is mooi.

In de geschiedenis van de zending is Handelingen 13 belangrijk. Natuurlijk, Handelingen 2 – de uitstorting van de Heilige Geest en het getuigenis dat daarna gegeven wordt door de leerlingen – en Handelingen 8 – de zendingsactiviteit van Filippus in Samaria en langs de weg naar Gaza – zijn ook belangrijk.
Maar in Handelingen 13 wordt de christelijke gemeente heel nadrukkelijk betrokken bij het zendingswerk. Tijdens een tijd van vasten en bidden maakt de Heilige Geest duidelijk aan de gemeente dat ze twee van hun beste werkers moeten afstaan om bij de heidenen te gaan verkondigen dat Jezus de Christus is en dat er in Hem heil en redding is.

Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...