{mosimage}Er is veel discussie over de presentie van de islam en haar aanhangers in Europa en, dichter bij, in Nederland. Opvattingen lopen ver uiteen. De gemoederen kunnen bij een bespreking van standpunten uitermate verhit raken. Ook als kerk hebben wij daar mee te maken. Moslims wonen onder ons en de media berichten bijna dagelijks over hen. Wat te denken van moslims in de samenleving? Daar willen we in twee artikelen over nadenken. Het tweede gaat over onze visie en houding. Dit artikel gaat in op de situatie van moslims in Europa en Nederland.
‘Onze kinderen gaan het in aantal winnen van jullie kinderen’, zei een Turkse immigrant tegen zijn katholieke buren. Een sticker op een autobumper meldt een tekst van moslimzijde: ‘Islam – onze religie vandaag, jouw religie morgen’. Het is olie op het heilige vuur dat opvlamt bij zich bedreigd voelende autochtonen: ‘Dit is dus hún missie. Dit toont het ware karakter van de islam, een godsdienst die wil overheersen.’
Wie aan deze oprukkende islam een halt wil en kan toeroepen, vindt massaal support. Velen vinden dat Europa verandert in een Eurabia* door een Arabisering, en erger nog een islamisering, met de toevloed van migranten en vluchtelingen.

{mosimage}We vieren het Pinksterfeest en dan gaan alle registers open. Het Pinksterfeest heeft een veelzijdigheid waar je van duizelt. Geen wonder: de Heilige Geest werd en wordt uitgestort. En Jezus zegt daarvan: ‘Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien.’
Het moet gezegd: Voor veel christenen is het een minimaal stroompje geworden. We zongen vroeger Joh de Heer 132: “Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer.” Dat is mooi en rijk gezongen. Maar dan volgt het minimale: “Laat ook van die milde regen, dropp’len vallen op mij neer.” Wij zijn zo vaak en zo gauw tevreden met het minimale en jagen zo weinig naar de vervulling en de volheid. Met eerbied gesproken: wanneer de Here het ons met bakken vol wil geven, moeten wij niet aankomen met een klein kommetje. Laat ik het mogen toespitsen op het geloof.

{mosimage}De CGK Groningen heeft drie kerkgebouwen. De grootste van de drie, de Jeruzalemkerk, bood te weinig ruimte om een belijdenisdienst te houden. Vandaar dat altijd dankbaar gebruik werd gemaakt van de ‘vrijgemaakte’ Noorderkerk. Na de belijdenisdienst in 2007 werd dit kerkgebouw verkocht aan een projectontwikkelaar.  Waar nu een dienst organiseren, was de vraag. In 2008 werd toch voor de Jeruzalemkerk gekozen. Het bleek geen succes. Van tevoren was het tekort aan plaatsen bekend. Het andere gebouw, de Maranathakerk, diende als opvang. Het is echter het mooist om zo’n dienst samen te vieren.

Kerkgebouwen met de omvang van de Noorderkerk waren in de stad Groningen niet te vinden. Het plan rijpte om het net aan de andere zijde uit te werpen. Er zou ook gekeken moeten worden naar andersoortige gebouwen. De evenementenhal Martiniplaza werd ter sprake gebracht. Er werd contact gelegd en dat leidde ertoe dat in 2009 de theaterzaal werd gehuurd die 1600 mensen kan herbergen. 22 mei jl. werd voor de derde keer op rij de belijdenisdienst daar gehouden. Een speciale commissie houdt zich bezig met de voorbereidingen op deze dienst. Er komt heel wat bij kijken. Er is na het eerste jaar een compleet draaiboek voor gemaakt. Een kleine greep: techniek, begeleiding van de zang, liturgieën, beamermateriaal, gebedsteam, oefenen van de catechisanten met zangkoor Jizrahja, regelen van ontvangst van de mensen, publiciteit, knielbank en doopvont dienen verhuisd te worden, aankleding van de zaal, talloze afspraken en afstemmingen. Er zijn heel wat leden van de gemeente nodig om zo’n mooi gebeuren in goede banen te leiden. Petje af voor de organisatie.

{mosimage}De Heilige Geest wordt op het Pinksterfeest uitgestort. Het Bijbelboek waarin het werk van de Heilige Geest breed wordt uitgemeten is ‘Handelingen van de apostelen’. Ook wel – en terecht – genoemd ‘Handelingen van Koning Jezus’. Dit door de evangelist Lucas vervaardigde geschrift helpt ons de werfkracht van de Geest van koning Jezus te zien. Het evangelie wordt uitgedragen. Er komen mensen tot bekering – joden en heidenen.
In het onderstaande mogen we ons verwonderen over de werfkracht van Gods woord en de doorwerking van de Geest van Jezus. De door de Vader beloofde Geest!

Laatst vernam ik tijdens een lezing dat er aan het einde van de eerste eeuw 10.000 christenen waren. Ik moet zeggen dat ik van dat getal opkeek. Los van de vraag of dit aantal klopt realiseerde ik me dat het onvoorstelbaar is hoe het christendom zich in de loop van al die eeuwen zo sterk heeft verspreid.

{mosimage}Na uitzending als legerpredikant zette ds. P.L.D. Visser in december jl. weer voet op de militaire vliegbasis Eindhoven. De redactie vroeg hem te schijven over deze uitzending naar de Afghaanse provincie Uruzgan. Wat heeft die missie opgeleverd voor hem persoonlijk, voor de defensieorganisatie en voor Afghanistan?

Een uitzending is geen uitzondering bij defensie. Het is regel. Net als vele duizenden militairen ben ook ik met mijn gezin en verdere familie het proces doorgegaan van opwerken, uitgezonden worden, weer instromen in de vredesbedrijfsvoering en, belangrijker nog, weer in het gezinsleven. Nu had ik mij met mijn gezin (echtgenote en drie dochters in de leeftijd van 10, 13 en 15), ruimschoots kunnen instellen op de komende uitzending van 4½ maand. De eerste vraag die ik in 2006 bij de keuring voor legerpredikant kreeg was of ik bereid was op uitzending te gaan. Van tevoren wist ik natuurlijk al dat nee-zeggen geen optie was. Eenmaal werkzaam bij ‘mijn‘ bataljon (het 200ste bevoorradings- en transportbataljon gelegerd in Garderen/Stroe) werd duidelijk dat ik met een groot deel van het bataljon mee zou gaan in het kader van de zogenaamde Redeployment Task Force (RDTF), een chique aanduiding voor de verhuisploeg van defensie die Nederlands materieel en personeel ‘beheerd en beheerst’ uit Uruzgan zou moeten afvoeren. Wel een forse verhuisploeg, overigens, van zo’n 700 personen.

Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...