ImageDe laatste jaren worden veel christelijke romans van Amerikaanse schrijfsters vertaald. De meeste van hen schrijven series. Zo ook Tamera Alexander. Zij schreef de Fountain Creek Kronieken. Dat zijn drie romans die spelen in de negentiende eeuw. In 2009 verschenen de delen 1 en 2 uit deze serie in het Nederlands. De titels ervan luidden: Ontvlamd en Onthuld. Van deze romans is intussen al een tweede druk verschenen, een teken dat ze in de smaak vallen bij het Nederlandse lezerspubliek, volgens mij vooral bij lezeressen.
Het derde deel, met de titel, Onthouden, verscheen in 2010 in een Nederlandse vertaling. De vertaling van deze romans is van Margriet Visser-Slofstra. Ze zijn uitgegeven door Van Wij-nen in Franeker voor de prijs van ? 19,95 per stuk.

Ontvlamd gaat over Larson en Kathryn Jennings. Hij heeft een boerderij, zij komt uit de stad en is van goede afkomst. Ondanks dit verschil houden ze veel van elkaar. Ze trouwen en zijn gelukkig. Voor haar is het geloof in God belangrijker dan voor hem. Verder heeft hij een in-grijpende jeugdervaring die het hem moeilijk maakt zich open naar zijn vrouw te uiten. Ook gaat het met de boerderij niet goed.
Vlak voor kerst vertrekt hij heimelijk omdat hij hoopt een contract te kunnen afsluiten waar-door de bedrijfsresultaten zullen verbeteren. Hij komt echter in een sneeuwstorm terecht en in een hut. Die wordt door iemand die hem vijandig gezind is in brand gestoken. Hij loopt zeer ernstige brandwonden op, maar overleeft. Iedereen in de omgeving is er echter van overtuigd dat hij is omgekomen. Op een dag zegt men tegen zijn vrouw dat zijn lichaam is gevonden. Hij wordt dan begraven.

Image Waaruit bestaat het 'lidmaatschap' van de CGK concreet? We maken per gemeentelid geld over naar de GS (soort contributie?) maar wat krijgt onze gemeente daarvoor terug? Zou onze - maar eigenlijk iedere - gemeente zelfstandig kunnen bestaan zonder lid te zijn van het kerkverband?
Deze vraag kreeg ik naar aanleiding van de samenwerking met de NGK. Als de NGK vrouwelijke ambtsdragers krijgt, mogen die dan ook meedoen in onze gezamenlijke diensten?
Er komen steeds meer vragen over het kerkverband en over de kerkorde, zowel in de plaatselijke gemeenten als in de classis. Iemand merkte tijdens de kerkenraadsvergadering op: ?met de kerkorde kan ik niet meer uit de voeten; daarmee wordt alles dood gemaakt?.

Van een collega kreeg ik op het eerste artikel (KvhN, 15 januari 2010) een reactie dat hierover nog wel wat meer te vertellen zou zijn. Hij schrijft: ?Wat is dat voor een wereldse redenering: wat krijgt onze gemeente daarvoor terug? Alsof het daar alleen om gaat, net als bij de ANWB bijvoorbeeld: ik betaal m'n contributie om er bij gelegenheid van te profiteren... Zou die vraagsteller niet weten dat uit het geld (dat hij m.i. ten onrechte als contributie betitelt) dingen bekostigd worden die n?dig zijn, maar die een plaatselijke gemeente niet alleen aan kan en die we daarom s?men doen? Denk aan de zending! En ook aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn - waar de plaatselijke gemeenten dan trouwens wel degelijk de vruchten van plukken. En wat ben ik als emeritus blij dat er een landelijke kas is waaruit voor het levensonderhoud van mijn vrouw en mij gezorgd wordt.?

ImageSoms heb je wel eens van die momenten dat datgene wat je zegt direct gevolgen heeft voor je omgeving. Als manager bij een bedrijf is dat wel vaker het geval, maar nu kwam het toch wel hard aan. Natuurlijk, alle berekeningen waren in orde. Het verleden geanalyseerd, de toekomst onderzocht. Het was zonneklaar: bij een Amerikaanse vestiging moesten twee afdelingen dicht. Als je dan naar het bedrijf toe reist en boven de oceaan vliegt, neem je de cijfers nog eens door en bereid je je voor op het gesprek met de bedrijfsleider ter plekke.
Ook daar is de situatie duidelijk. We spreken over de toekomst van het bedrijf en komen ook daar weer tot de conclusie: er gaan afdelingen dicht en personeel wordt ontslagen (en in de VS gaat dat razendsnel, meestal al dezelfde dag?.)
Als je dat zo in de krant leest, vind je het wellicht een momentje  erg voor de mensen en je zucht ?tja, de crisis, h??.  Totdat jij z?lf (mede) verantwoordelijk bent voor de beslissing om mensen naar huis te sturen. Als medewerkers de poort uitlopen en ze kijken je nog eens aan, dan zie je mensen bij wie de zekerheid van hun bestaan voor een groot gedeelte wegvalt. Geen baan is: geen inkomen en er komen zorgen op je af. Hier en daar zie je mensen huilen en je realiseert je dat jouw woorden ?we moeten sluiten? direct impact hebben op het leven van anderen. Als je ze zo terneergeslagen ziet vertrekken, zou je ze allemaal wel willen houden. Dat zou echter ten koste gaan van nog meer mensen?..

ImageDe laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood - 1 Korinte 15:26

1 Korinte 15:26 lijkt een eenvoudige tekst. Ik dacht altijd dat ik hem begreep. Dikwijls ge-bruikte ik (een deel van) de tekst als iemand overleden was. De dood is een vijand. Wie ge-looft, mag weten van vergeving en leven. Maar wie gelooft, krijgt ook met de dood te maken. Het is bijna altijd een vreselijke vijand die ons belaagt en verslaat. Gelukkig is dat niet het enige dat gezegd kan worden.
Wie gelooft, heeft ook een Vriend, Jezus Christus. Hij heeft zijn leven gegeven voor zijn vrienden. Hij is de opstanding en het leven. Van dat evangelie legt 1 Kor. 15 getuigenis af. Wie in Jezus gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven (Joh. 11:26). Maar wie geloven krijgen ook te maken met de dood, die vijand. Hij is de laatste vijand.
Dat waren mijn meditatieve gedachten bij 1 Kor. 15:26. Tot ik begreep dat Paulus in deze tekst een ander aspect naar voren brengt. Hij heeft het in dit gedeelte over Jezus? koningschap. Dat Jezus Koning is, is in zijn opstanding in volle glorie openbaar gekomen. Als Christus komt, draagt Hij het koningschap over aan God, de Vader. Dan komt er definitief een einde aan alle machten die vijand van God zijn.
In 1 Kor. 15:25 vat Paulus dat nog eens samen: Hij moet als Koning heersen totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Paulus heeft het hier dus over de vijanden van God. Als vervolg daarop schrijft hij dat de dood de laatste vijand is die zal worden onttroond.

Het blijft een indrukwekkend boek. Het boek van ds. Troost 'Morgen zal het Pasen zijn'.
Image Ik kende het, maar liep er opnieuw tegen aan. Een vriend van mij verloor een kind. Een dochter, getrouwd en twee kinderen. Hoe kan dat? Een kind dat je voorgaat. De verbijstering van een vader mee te maken ont-vaderd te worden. En niet te vergeten, een moeder die ont-moederd wordt. Want er valt na de dood niet meer te vaderen. Er helpt geen lieve moedertje aan. De vragen van waarom springen je naar de keel als een leeuw. Toen dacht ik aan Troost.

Het is Stille Zaterdag. Troost nodigt Job uit met hem mee op te wandelen. Eerst gaan ze de kerk binnen. De vertrouwde kerk met die uitnodigende gebrandschilderde ramen van de goede en zorgende God, zo richting preekstoel en doopvont. Een beloftevolle opgang. Totdat Troost moet melden: Hier stond de kist met mijn te vroeg gestorven dochter. Dan verstilt en verstard alles. Dan vloekt het raam, hoe vlammend ook in de zon, getuigend van de goede God met het bestaan. Het zonlicht valt dood op de doodskist. Het donker daalt. Zo staan zij beiden. De dominee en Job en keren om naar buiten. Job wordt genodigd tot de ommegang rond het dorp. Een sluiproute is het niet. Ze botsen op het ziekenhuis dat afgebroken is. De wond van de afbraak als illustratie van het afgebroken bestaan van zoveel zieken die werden afgebroken tot stervens toe. Zelfs zonen en dochters. Een hoek om verder stuiten ze op de paviljoenenlet op het versluierde taalgebruik van gehandicapten. Geest en lichaam misvormt. Ouders die daaraan levenslang een kruis te dragen hebben. En toch ook sommige gehandicapten als kinderen zo blij met Jezus. Onbekommerd. Och, bij al het leed wensten wij ook zo te wezen. Daar mijmeren beiden, althans de ??n sprekend, de ander zwijgend en gaan hun gang. Een ommegang die uitloopt op de graven. Dat ene graf: Hier ligt ze. Dan sta je met stomheid geslagen.

Commentaar

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...

 • Dit is de dag 2023-01-13 18:31:25

  Voor alle lezers: veel heil en zegen voor 2023! Aan het begin van het nieuwe jaar worden er altijd goede...

 • Toename van psychische klachten 2022-12-16 18:06:13

  Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan onder volwassenen in Nederland. Daaruit bleek dat...

 • Een nieuwe gelijkenis 2022-12-02 19:21:49

  Soms kan het gebeuren dat je een Bijbelverhaal met nieuwe ogen gaat bekijken. Zo gebeurde het bij...