David Mitchell, De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet, vertaald door Harm Damsma en Niek Miedema, uitgegeven door Ailantus in Amsterdam, prijs ? 18,95.

Ailantus is een literaire uitgeverij die in 2007 van start is gegaan, als onderdeel van Boom uitgevers. Er wordt naar gestreefd eigenzinnige literatuur van hoge kwaliteit uit te geven. De roman van Mitchell is de eerste die ik uit haar fonds las. Dat is in elk geval een roman van hoge kwaliteit. Daarom staat deze roman op de longlist van 13 boeken voor de Man Booker Prize 2010. In Nederland verscheen de eerste druk in mei 2010 en in augustus was er al een vijfde druk nodig.

De oorspronkelijke titel van dit boek is: The Thousand Autums of Jacob de Zoet. Duizend herfsten is een aanduiding voor Japan. De hoofdpersoon, Jacob de Zoet uit Domburg, neef van een dominee, vertrekt in 1799 voor vijf jaar naar Japan, maar het worden zeventien jaar. Ook als hij teruggekeerd is, komt hij niet los van Japan.
De Nederlandse titel wijst er op dat de gebeden van Jacob voor belangrijke zaken in zijn leven niet verhoord zijn. Welke van zijn gebeden wel zijn verhoord, blijft open.

ImageAls Christen word je regelmatig geconfronteerd met kritische vragen over de inhoud van je geloof. Heel vaak hebben we dan de neiging om stil te vallen. We weten niet wat we moeten antwoorden. In het boek Hete Hangijzers onder redactie van Martine van Veelen en Cees Dekker worden 16 hete hangijzers door 16 verschillende auteurs behandeld. Het is een zeer lezenswaardig boek, dat ik hieronder uitgebreid zal bespreken.

Wanneer je in gesprek gaat over het christelijk geloof leven er bij veel buitenstaanders allemaal vooroordelen. Ook wanneer mensen zich meer gaan verdiepen in het christelijke geloof kunnen er allemaal vragen ontstaan. Daarnaast zijn er natuurlijk in de kerk moeilijke punten, waar we nogal eens van mening over verschillen. In veel gevallen zijn we dan simpel geneigd om te zeggen, wel zo is het en niet anders. De diepere argumenten ontbreken vaak. In dit boek wordt getracht om de lezer argumentatie en soms ook een stuk nuance te verschaffen over 16 belangrijke discussiepunten. Ik  noem er een aantal (dit zijn ook de titels van verschillende hoofdstukken): ?Waarom kennen we de Bijbel bijzonder gezag toe??,  ?Wat moeten we met al dat geweld in het Oude Testament??, ?Waarom laat God lijden toe??, ?Je kunt toch niet geloven in een God die onschuldige mensen straft in een hel??, ?Hoe christelijk te denken over homosexualiteit?, ?Is de Islam vriend of vijand?? en ?Zijn christenen soms betere mensen??.  

ImageIedereen doet tegenwoordig aan duurzaamheid. Dat is een goede zaak. Want zeg nou zelf, het kan toch niet dat je niet meedoet aan duurzaamheid nu dat in de mode is.

Hier volgen een paar voorbeelden om duidelijk te maken hoe het begrip duurzaamheid in opmars is. We willen een duurzame economie, mede als gevolg van de economische crisis. Want we willen voorkomen dat we in de toekomst weer een crisis meemaken als de huidige crisis. Door overbevissing is de visstand in de zee?n en oceanen de afgelopen decennia dramatisch afgenomen en dus ontwikkelt de sector nu duurzame visserij.
In de landbouw lopen we tegen grenzen van bijvoorbeeld de bodemvruchtbaarheid aan. Daarom wordt ook gewerkt aan een duurzame landbouw.
De consument kan tegenwoordig in de winkel allerlei duurzame producten en artikelen kopen.

Van alle tijden
De aandacht voor duurzaamheid is niet nieuw. In het agrarisch onderwijs was er zo?n twintig jaar geleden ook veel aandacht voor duurzaamheid. De Club van Rome had een indrukwekkend en alarmerend rapport geschreven. Daarin stond dat de toename van de wereldbevolking en de toenemende welvaart een te grote claim leggen op de aarde. In snel tempo raken de grondstoffen op en de bodem uitgeput.

Image... opdat zij ??n zijn ?                           
Johannes 17:21a


Opdat zij ??n zijn. Deze woorden van Jezus worden dikwijls opgevat als zijn gebod om kerkelijke eenheid te zoeken. Maar hiermee geeft Jezus geen gebod. Deze woorden horen tot zijn gebed. Het is een belangrijke bede, want ze komt vier keer voor, in Johannes 17:11, 21, 22 en, iets anders in 23.
Deze tekst is dus geen gebod, maar een gebed. Jezus vraagt zijn Vader om eenheid.

Achtergrond
We lezen in het NT vaak dat Jezus bidt. In Joh. 17 lezen we wat Hij bidt. Met dit gebed richt Hij zich niet alleen tot zijn Vader, maar Hij wil er ook een belangrijk aspect van het evangelie mee doorgeven. Om te begrijpen waarom het Hem gaat, moeten wij erop letten wanneer en waarom Hij het heeft gebeden.
De tijd is gekomen dat Jezus als Middelaar het offer van zijn leven moet gaan brengen. Maar eerst viert Hij met zijn leerlingen het Pascha en Hij spreekt zijn afscheidswoorden tot hen (Joh. 14-16). Het zijn woorden van bemoediging. Want Hij verzekert hun dat Hij hen niet alleen zal achterlaten. Hij zal de Heilige Geest sturen.
Dan volgt in hoofdstuk 17 Jezus? afscheidsgebed. Dat heeft alles te maken met zijn terugkeer tot de Vader, als Hij alles heeft volbracht. Het heeft ook te maken met het vervolg van Gods heilswerk in de wereld. Daarvoor zal God Jezus? leerlingen inschakelen, door Hem toegerust met de kracht van de Heilige Geest.
Dit is de achtergrond van dit gebed, ook van zijn bede dat al de zijnen ??n zullen zijn. De reden ligt dus in de voortgang van zijn heilswerk.

ImageDit praktische boek voor de hele gemeente maakt bespreekbaar wat het meest kwetsbaar is: relaties, verliefdheid, huwelijk, vriendschappen. Het gaat over de kostbaarheid en de breekbaarheid van elke relatie.

God is liefde, schrijft Johannes. Vooral de liefde laat zien hoeveel dat betekent voor onze omgang met mensen. Evenals Thuis in Gods huis leent dit boek zich uitstekend voor gebruik in een gemeenteproject.
De lezer wordt op drie verschillende niveaus betrokken bij het onderwerp: voor elke week een bepaald thema in de kerkdienst, voor de persoonlijke omgang een dagboek, voor de verwerking in huisgroepen een werkboek. Aan het boek werkten o.a. mee Aad Kamsteeg en ds. Hans Schaeffer.

Principi?el
Het bijzondere van dit boek vind ik, naast het feit dat het een echt werkboek kan en wil zijn in de gemeente, dat niet alleen ingegaan wordt op het vraagstuk van verkering en huwelijk. Heel wat boeken gaan, als het om relaties gaat, over een deelonderwerp. Zulke boeken hebben uiteraard hun recht en reden. Toch is het mooi dat er nu een boek ligt, dat alle aspecten van relaties aan de orde stelt. Van verkering tot single-zijn, van getrouwd zijn tot homoseksuele gevoelens en relaties hebben. Daarnaast wordt terecht ingegaan op gevoelens van verdriet en eenzaamheid na scheiden en overlijden. In dat opzicht wordt geen terrein geschuwd. En telkens weer worden principi?le lijnen getrokken, d.w.z. het Woord van God komt aan het Woord. Als hulplijn en steun bij alle valkuilen en verleidingen. Als weerwoord ook tegen de geest van de tijd en tegen onze zwakheden.

Commentaar

 • De koning als dienaar 2023-05-19 18:22:03

  Nog steeds ben ik aan het bijkomen van de kroningsplechtigheid van Charles III. De...

 • Gedenken en vieren 2023-05-04 13:00:26

  Deze week, op 4 mei, herdenken we de doden uit de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers die vielen...

 • Jaarboek CGK 2023-04-21 14:46:35

  Het nieuwe jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken is weer uit. Alle ge-update...

 • Het feest van de Psalmen 2023-04-07 12:07:39

  Dit jaar bestaat de psalmberijming van 1773 maar liefst 250 jaar. Er was een tijd dat deze...