De hele Bijbel door
kom je ze tegen

cherubs,
bij de uitgang van het paradijs
wakend over de levensboom
op het deksel van de ark
teken van Gods aanwezigheid

godenzonen
in het vuur bij Sadrach, Mesach en Abednego
wakend over hun leven

Een bankdirecteur zei eens tegen een theoloog: “Jullie theologen zwijgen de engelen dood, terwijl je in het Nieuwe Testament je nek over ze breekt!” Je zou deze uitspraak overdreven kunnen noemen. Tegelijk zetten deze woorden aan het denken. Engelen. Niet alleen in het Nieuwe maar ook in het Oude Testament komen we ze tegen.

“Waar zijn de engelen nu?” Dat is de titel die een schrijver, dr. H. Kakes, meegaf aan zijn boek over engelen. Kakes stelt dat in de meeste kerkdiensten nog wel van de engelen gezongen wordt, maar dat er, behalve op het Kerstfeest en op Pasen, nauwelijks over de engelen meer wordt gepreekt.

{mosimage}Engelen spelen niet alleen bij de eerste komst van de Zoon van God een belangrijke rol, maar ook bij zijn tweede komst om te oordelen de levenden en de doden. Hun taak is bij dat gebeuren voor wie Christus tegenstaan vreeswekkend, maar voor de kinderen van God een bron van troost.

De wederkomst van Jezus is een komst in heerlijkheid. Hij komt omgeven met stralende luister (Luc. 9, 26). In die goddelijke lichtglans delen ook de engelen. Zoals zij in de kerstnacht met glorie verschenen, zo zullen zij ook op de jongste dag verschijnen. Een grote menigte engelen zal de Zoon van God begeleiden. Hij komt met al de engelen (Mat. 25, 31). Engelen zullen Hem dienen op de grote en machtige dag van God zoals zij Hem steeds hebben gediend in zijn heilswerk. Daarom worden zij zijn engelen genoemd (Mat. 16, 27). Zoals de Vader macht heeft over de engelen, zo ook de Zoon. Ze zijn heilige engelen (Mar. 8, 38) omdat ze delen in de goddelijke heiligheid. Wat een dag zal dat zijn! Christus zal verschijnen met de engelen van zijn kracht (2 Tess. 1, 7).

{mosimage}Kerstfeest zonder engelen? Kunnen we het ons voorstellen? Welnee. We weten niet beter of rondom de geboorte van Christus, rondom Kerst, verschijnen er engelen. We horen ervan in Lukas 1 en 2. Er wordt over gemediteerd en gepreekt in de adventstijd en op de Kerstdagen. En we zingen uitbundig kerstliederen met engelen als inhoud. Maar beseffen we ook van welk een cruciale betekenis hun komst naar de aarde is geweest?

We zouden van Christus op aarde niets geweten hebben als God in de hemel Zijn boodschappers niet had gezonden en zij geen tekst en uitleg hadden gegeven aan mensen die direct bij Zijn komst betrokken zijn. Engelen zijn maar geen bijkomstige figuren rondom Christus’ vleeswording, ze zijn de monden van God die moeten aanzeggen waarom God zijn Zoon naar deze wereld stuurde. De eersten die doormiddel van een engel op de hoogte worden gesteld van de aanstaande geboorte van Jezus zijn Zacharias, Maria en Jozef. En als het Kind geboren is, dan is daar in de velden van Efratha een engel die een kerstpreek houdt. Terwijl onmiddellijk daarop een legermacht engelen de inhoud van die preek bezingt in een machtig loflied op de eer van God.

{mosimage}Het wemelt in de kerstgeschiedenis van de engelen, maar juist niet rondom de kribbe. Christus werd in het donker geboren. Het vólk ziet volgens de profetieën een groot licht. Dat vervult zich in Efratha’s velden bij Bethlehem. Van Jozef en Maria wordt juist gezegd dat er geen plaats is in de herberg. Dat ‘geen plaats’ heeft een diepe betekenis. Geen plaats onder mensen. De Zoon des mensen heeft geen steen waarop Hij zijn hoofd kan neerleggen. Tegelijk drukt dat ‘geen plaats’ ook iets uit van verstoten te zijn uit de hemel. De schaduw van het kruis valt al over de kribbe. De nacht van Bethlehem heeft al de donkerte van de drie uur duisternis van Golgotha. Zo heeft Christus plaatsvervangend geleden vanaf het begin van Zijn menswording.

Commentaar

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...