ImageIn 2009 is de jeugd van Hoogeveen op reis geweest naar Moldavi? om daar de handen uit de mouwen te steken. U zult zich vast afvragen: ?hoe was het?? Dat willen ze u graag vertellen!
Vrijdag 17 juli was de dag dat we naar Moldavi? vertrokken. De wekker ging vroeg, aangezien we om 5.00 uur vanaf de Ichthuskerk zouden vertrekken. We hadden een heus uitzwaaicomit?, iets wat we zeer hebben gewaardeerd. We vlogen via Budapest naar de Roemeense luchthaven Iasi. Grote opluchting aldaar toen bleek dat al onze bagage meegekomen was. Na lang wachten en een nog langere busreis kwamen we tegen middernacht op onze plaats van bestemming. Een vermoeiende reis, maar erg dankbaar dat God ons deze reis had bewaard en beschermd.

Kennismaking
We werden hartelijk ontvangen en een uitgebreide maaltijd was voor ons bereid. Moe maar voldaan gingen we die nacht naar bed. We sliepen in het huis van de pastoor. Het eerste weekend hoefden we niet te werken en konden we kennismaken met het prachtige landschap dat Moldavi? te bieden heeft. Zondags gingen we naar de kerk. Gezien het feit dat de kerk maar vijf leden heeft, kunt u zich vast voorstellen dat de kerk goed vol zat toen wij, met een groep van vijftien, de kerkdienst meemaakte. Tot onze vreugde bleek dat de mensen in Moldavi? ook een aantal opwekkingsliederen kenden. Samen met hun en de fantastische muzikale begeleiding van Aafje op de gitaar hebben we samen onze God mogen loven en te prijzen. We verstonden elkaar niet, maar we voelden ons ten diepste verbonden met deze broeders en zusters.

ImageVerrassend vertrouwd is een feestbundel voor Henk de Jong, omdat hij 50 jaar predikant is. Deze bundel bevat artikelen van mensen die De Jong graag willen eren als vruchtbare enke-ling, als een begenadigd gereformeerd theoloog die eigen wegen gaat. Hij zoekt de weg voor Christus? gemeente in deze tijd te vinden door aandachtig te luisteren naar de Schriften. De meeste scribenten zijn Nederlands Gereformeerd, zoals De Jong zelf; er zitten ook een paar Vrijgemaakten tussen en ??n Christelijk Gereformeerde, Michael Mulder.

Mulders artikel gaat over De Jongs visie op Isra?l. Hij stemt op hoofdlijnen met De Jong in, maar is van mening dat deze geen recht doet aan de blijvende betekenis van het verbond van God met Isra?l in eigenlijke zin. Dit is een aangelegen punt waarover zou moeten worden doorgesproken, niet alleen tussen De Jong en Mulder, maar ook in de gereformeerde gezindte. En, zo mogelijk, tussen gereformeerde en evangelische christenen.
Verbond, verkiezing en verzoening. Dat zijn drie belangrijke thema?s bij De Jong. Hij heeft over deze thema?s vaak en origineel, bijbels en geestelijk, gepreekt en geschreven. Zijn ge-dachten hierover hebben hun neerslag gevonden in zijn boek: Van oud naar nieuw.
De Jong is primair predikant, verkondiger van het evangelie. In zijn verkondiging heeft hij vaak actuele thema?s aangesneden, zoals abortus en homoseksualiteit. Zijn standpunt in ethi-sche kwesties is dikwijls anders dan gebruikelijk in de gereformeerde gezindte. Hij zoekt zijn standpunt te bepalen door aandachtig te luisteren naar Gods Woord en naar mensen.

ImageDe stronk waarop het bloemwerk staat, symboliseert de tronk van Isa? waaruit een scheut  voortkomt.
Maar uit de stronk van Isa? schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
(Jes. 11, 1.)

Links van de kaars staan bloemen gegroepeerd, die de donkerheid  voor Isra?l symboliseren. Daartegenover geven de witte bloemen en de kaars het licht aan dat Isra?l ziet.
Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
 (Jes. 9, 1)

ImageAls je zoekt naar een schilderij over Kerst, denk je al snel aan Middeleeuwse voorstellingen, waarin Christus met Jozef en Maria in een stal wordt afgebeeld.
Deze schilderijen zitten vaak vol verrassende symboliek, waarin gebeurtenissen uit de Bijbelse  traditie verbonden worden met verhalen en taferelen uit de tijd waarin ze gemaakt zijn. Hierbij moeten we ons realiseren dat in de Middeleeuwen kunst meestal in opdracht van de kerk werd gemaakt. Een directe verwijzing naar Bijbelverhalen lag daarbij voor de hand, temeer omdat de meeste mensen niet konden lezen en op die manier aanschouwelijk onderwijs kregen.

In onze geseculariseerde maatschappij staat, althans in de hoofdstromingen van de beeldende kunst, niet God, maar de mens centraal. In de hedendaagse kunst wordt uitdrukking gegeven aan ervaringen met of aan een interpretatie van de wereld waarin wij leven. Toch zien we, als reactie op het oprukkende kapitalisme en consumentisme, zowel in de maatschappij als in de beeldende kunst, ook nieuwe spirituele bewegingen opkomen, die verwijzen naar een werkelijkheid die buiten onze waarneembare wereld ligt.

Anselm Kiefer
Een voorbeeld van zo?n spirituele visie is te zien in een boeiend schilderij waar ik in dit artikel iets over wil zeggen. Het heet ?Aperiatur terra? en is gemaakt door de Duitse beeldhouwer en schilder Anselm Kiefer (geboren in 1945 in Duitsland en thans woonachtig in Frankrijk).

ImageHet is bijna kerst. Voor mij eindelijk weer de periode waarin ik de Messiah ?legaal? grijs kan draaien. De Messiah heeft voor mij een bijzondere lading, in 2004 werd bij mij een ongeneeslijke hersentumor geconstateerd. Mijn toekomst was weg. In de Messiah van Georg Friedrich Händel vind ik hoop.

Toen ik een jaar of 12 was hoorde ik voor het eerst bewust de ?Young Messiah? van Tom Parker. Ik kan mij herinneren dat we aan het eind van groep 8 van de basisschool een uitvoering op videoband gingen kijken. De zangeres Vicky Brown was toen net overleden. Dat was iets raars, iets mysterieus voor mij. De muziek had daardoor een bijzondere lading. Het maakte een diepe indruk op me.

Rond mijn 13e verjaardag op 30 november 1991 namen we ons als gezin voor naar een amateur uitvoering van de ?Young Messiah? te gaan. Op 12 december overleed zeer plotseling mijn vader. We besloten toch naar de uitvoering te gaan. U kunt zich voorstellen dat het een zeer emotionele avond werd. De troostende woorden in de tekst van de liederen, de mooie muziek. Het riep een basaal gevoel van rust in mij op. Verdriet, gebrokenheid, erg emotioneel, maar ook rust. De ?Young Messiah? is sindsdien bijzonder waardevol voor mij geworden.

Commentaar

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...

 • Dit is de dag 2023-01-13 18:31:25

  Voor alle lezers: veel heil en zegen voor 2023! Aan het begin van het nieuwe jaar worden er altijd goede...

 • Toename van psychische klachten 2022-12-16 18:06:13

  Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan onder volwassenen in Nederland. Daaruit bleek dat...

 • Een nieuwe gelijkenis 2022-12-02 19:21:49

  Soms kan het gebeuren dat je een Bijbelverhaal met nieuwe ogen gaat bekijken. Zo gebeurde het bij...