{mosimage}Vanuit een winters en prachtig verlicht Bordeaux, waardoor de prachtige gevels langs de Garonne oplichten, zodat zelfs de UNESCO onder de indruk raakte, willen we u iets schrijven over ons werk in de evangelisatiepost van onze kerken waar we nu zo’n anderhalf jaar aan verbonden zijn. Daarbij willen we u ook twee bijzondere verzoeken doen.


De kerkelijke gemeente waar Hetty en ik sinds augustus aan verbonden zijn is een kleine evangelisatie-post in een belangrijke voorstad van Bordeaux die, onder anderen, tot doel heeft een bevolking van zo’n 35.000 buurtgenoten het Goede Nieuws te verkondigen. Sinds dat de gemeente in deze wijk een gewezen kapsalon huurt zoekt ze contacten te leggen en drempels te verlagen.
In Frankrijk is ‘jeu de boules’ of ‘la pétanque’ een nationale sport…, maar als je de fransen een sjoelbak voorzet raken ze zeer snel even verknocht aan dit aloude Nederlandse gezinsspel als wij. Het heet hier ‘billard hollandais’ en in de Elzas bestaat zelfs een regionale sjoelclub.

{mosimage}Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

En wilt Gij ons de bitt're beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

{mosimage}Morgen is het alweer eerste kerstdag. Net de tijd van Advent achter ons, de voorbereiding op Kerst. Nu is het dan tijd om feest te vieren. Het feest van de geboorte van Jezus. Maar is het voor ons nog wel een feest, wordt het niet soms een beetje sleur? Wat er allemaal omheen gebeurt is voor iedereen een feestje: gezellig eten en drinken, mooie boom en ga maar door. Maar zijn wij er nog wel blij mee dat Jezus op aarde is gekomen, vieren we dat feest net zo als alles eromheen? We kennen nu zo langzamerhand wel de verhalen. Was dat allemaal zo mooi daar? Een lief kindje in een kribbe, een stel engelen die “Eer aan God in de hoogste hemel” zaten te roepen en een stel wijzen uit het Oosten die even gezellig langs dropten. Is dat Kerst, even dat verhaal met al die mooie dingen oprakelen? Er even weer bij stil staan hoe bijzonder mooi dat allemaal was, hoe makkelijk het eigenlijk ging…

{mosimage}Over engelverhalen van nu; Dr. André Mulder
(134 blz. Uitgave in 2010 bij Uitgeverij Meinema, Zoetermeer)

Dr. Mulder is lector theologie en levensbeschouwing aan de Chr. Hogeschool Windesheim. Met op de achtergrond de belevingen van zijn Opa beschrijft Mulder belevingen van negen diverse mensen die een engelervaring hebben gehad. Sommigen hebben een christelijke (gereformeerde) opvoeding genoten, anderen hebben geen kerkelijke achtergrond. Hij rangschikt de verhalen onder zeven trefwoorden: situatie, gebeurtenis, gevolgen, andere ervaringen, communicatie, theologie en biografische notities. Op die manier kunnen de verhalen met elkaar worden vergeleken.

{mosimage}Actueel blijft het. De doop. Die actualiteit is er natuurlijk omdat er vandaag de dag nog steeds gedoopt wordt. Gelukkig wel. Maar het verschil van inzicht over op welk moment die doop moet plaatsvinden is ook nog steeds actueel. Bedoelt de Bijbel dat we kinderen zullen dopen? Of is het toch ‘eerst geloven en daarna als (jong)volwassene dopen’? In het eerste artikel hebben we gekeken naar de eenheid van het Oude en Nieuwe Verbond. In het tweede gingen we de plaats na van kinderen binnen het verbond. Vervolgens gingen we in het derde artikel de verhouding tussen doop en besnijdenis na. Nu – in dit artikel gaan we nader in op zogenaamde huisteksten.

Nadat het derde artikel was gepubliceerd rolde er bij mij een brief in de bus van een zuster van één van onze kerken. Ik zal de brief hier niet weergeven omdat de schrijfster heel wat onderwerpen met betrekking tot de doop aan de orde stelt. Zij maakt ook melding – als voorstandster van de (volwassen) geloofsdoop – van het feit dat gezinnen werden gedoopt zoals bij Lydia en de gevangenbewaarder. Dit gebeurde nadat zij tot geloof waren gekomen.

Commentaar

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...