ImageOp 21 juni is het 25 jaar geleden dat drs. J. van ?t Spijker als predikant werd bevestigd te Nieuw-Amsterdam. Daarna was hij predikant te Zwijndrecht. Vanaf 1 januari 1997 werkte hij als zendeling in Mozambique. Vanaf 10 juli 2005 is hij predikant te Hoogeveen.
Op verzoek van de redactie vertelt hij over zijn werk, maar zegt hij:

Ze hadden het aan Fennie moeten vragen ?

Ja, dat vind ik echt! Als er ??n is die mij kent, en die weet hoe ik in elkaar zit en wat mijn zwakke kanten zijn en die toch altijd weer ?! Ze hadden het aan Fennie moeten vragen, omdat zij nu al bijna dertig jaar naast en achter mij staat. Zij is er, als ik thuis kom van een lange vergadering. Zij is er als mijn studeerkamer weer eens een bende is, en ik er geen gat in zie de dingen op te ruimen. Zij is er als het werk dat ik in Hoogeveen en in Apeldoorn doe soms echt met elkaar strijdt om de voorrang en er daarom iemand nodig is die stressbestendig ?
Daarom: niet ik zou in de spotlight moeten staan ?

ImageHet is nu weer een paar weken geleden dat we Pinksteren hebben gevierd, dat de Heilige Geest kwam en de discipelen de opdracht kregen om de wereld in te trekken om het Evangelie te verkondigen. Ze moesten het nieuws van de redding door de Here Jezus en Zijn opstanding aan iedereen gaan vertellen en de mensen die geloofden dan dopen.
In het begin gingen de discipelen nog niet echt de wereld in. Ze bleven een beetje in en rond Jeruzalem, ze deden daar wonderen en ze vertelden daar wel over Jezus. Maar het was juist de bedoeling dat ze de wereld in zouden gaan. Toen er vervolging kwam en ze werden weggejaagd, gingen ze ook echt de wereld in. Alle apostelen gingen ergens anders heen. Sommigen samen, anderen hadden een andere helper gevonden. Ze gingen alle kanten op vanuit het land Israel.
Een bekende apostel is Paulus. Hij kwam pas later tot geloof. Paulus heeft veel in Turkije en Griekenland rond gereisd om daar over Jezus te vertellen. Hij stichtte daar allemaal gemeenten en hij reisde tussen die gemeenten heen en weer. Hij onderwees de mensen in die nieuwe gemeenten en vertelden hen hoe ze bepaalde dingen moesten doen. Hij schreef ook heel veel brieven naar de gemeenten om ze te bemoedigen of soms ook terecht te wijzen. Deze brieven zijn ook nu nog belangrijk voor ons omdat hij daar heel veel dingen over het geloof uitlegt. Een aantal van die mensen die tot geloof komen gingen ook weer het evangelie verkondigen, ze trekken met Paulus mee of gaan in hun eigen gemeente aan het werk.

ImageDe Amerikaanse schrijfster en christin Jeanette Howard bespreekt in alle openheid de spanning tussen haar geloofsovertuiging en haar gevoelens. Er was en is voor haar een weg te gaan. Een weg tussen de mensen, tussen christenen. Een weg met God. Dat laatste is voor haar het vertrekpunt en criterium.

De omslag suggereert dat haar weg is door de woestijn. Maar wel een weg naar het Beloofde Land, dat is uitkomen op die plek die God voor jou heeft bedoeld. Die plek is niet onbekommerd. Net zoals de Hebree?n in het Beloofde Land niet achterover konden leunen, zo ook kan zij, wanneer ze alles een plaats gegeven heeft, niet achterover leunen. Het is voortdurend leven door het geloof, wat zo prachtig uitgediept en uitgebeeld wordt in de brief aan de Hebree?n. Centraal in haar betoog staat de overtuiging: ?Onze beloning voor een getrouwe wandel met God, waarbij we niet toegeven aan homoseksuele relaties, is niet per se een huwelijk en kinderen, heteroseksualiteit of zelfs een geweldige bediening, hoewel deze dingen wel mogelijk zijn. Onze beloning is dat we rusten in Gods volmaakte plan voor ons leven.? Pag. 11.

ImageDirk Molenaar is van beroep organist. Ook is hij redacteur van ?De Orgelvriend?. In dit blad voor orgelliefhebbers schrijft hij regelmatig een verhaal of column. Met zijn toestemming is onderstaand verhaal overgenomen uit dit blad. In de toekomst zullen er nog enkele volgen.

Af en toe gebeurt het.
De ene keer is het opvallender dan de andere.
Of is het misschien zo dat het je in de ene dienst meer stoort dan in een andere?
Soms is het de dienstdoende ouderling, of diaken. Dan gebeurt het maar een enkele keer.
Het je er aan storen als dienstdoend organist kan echter vaker gebeuren als het manco bij de predik?nt ligt, want dan gaat dat de h?le dienst door: het onmiddellijk iets zeggen als je je handen en voeten nog geen seconde geleden van de toetsen hebt gehaald. Heb je bijvoorbeeld een mooi ingetogen of juist majestueus naspel gedaan, als een soort uitroepteken van de laatste regels van het  gezongen lied, dan ?knalt? daar meteen achteraan ?Laten wij nu ??, of  ?Zullen wij ??, enzovoort. Het lijkt dan wel of alle overgangen van de liturgische delen door stemgeluid aan elkaar moeten worden geplakt! Of zou zo?n voorganger bang zijn dat de thuisblijvers aan de kerktelefoon misschien meteen zullen denken dat ze niet meer on-line met hun godshuis verbonden zijn?

Meer dan driehonderd mannen en vrouwen, meest ouderen en enige jongeren, kwamen van 19 september 2009 - 20 maart 2010 op negen zaterdagen bijeen voor de Vormingscursus in de Chr.Geref. Kerken. In Apeldoorn, Drachten, Goes en Sliedrecht behandelden hoogleraren en predikanten onderwerpen over identiteit en seksualiteit, het pastoraat, de belijdenisgeschriften, de apostel Paulus en het bijbelboek Dani?l. In dit artikel gaat ds. D. Quant in op algemene vragen rond identiteit en sexualiteit.
 
Iedere gelovige, elk mens komt voor de beantwoording te staan van vragen als: waar kom ik vandaan? Wie ben ik zelf? Waar ga ik naar toe? Wat is het doel van het leven? Allemaal vragen die cirkelen rond de identiteit van een mens. De beantwoording van deze vraag heeft gevolgen voor elk levensgebied.

God als Schepper en Onderhouder van het leven
Aan het begin van het leven staat het scheppend initiatief van de drie-enige God (Gen. 1:26,27 en 2:7, vgl. 1:30; Joh. 14:7 en 1:18; NGB art. 12). Voor de vraag naar de identiteit van elk mens is dit een belangrijk gegeven, vgl. HC zondag 3. De mens is gesteld in de verhouding tot Hem die hem tot leven riep. Ook na de zondeval is dit principe gebleven. Het betekent dat de mens zelf niet g?ddelijk is, maar sch?psel. En voor de bedoeling van zijn leven is hij aangewezen op erkenning van en ontmoeting met de Schepper, die hem de levensadem inblies en van wie hij door moedwillige ongehoorzaamheid afscheid nam. Vgl. ook 1 Kor. 15:45, Job 27:3 en 33:4. Na de zondeval is hij wel mens gebleven, zij het met een geschonden identiteit; vgl. ook NGB art. 14.

Commentaar

 • De koning als dienaar 2023-05-19 18:22:03

  Nog steeds ben ik aan het bijkomen van de kroningsplechtigheid van Charles III. De...

 • Gedenken en vieren 2023-05-04 13:00:26

  Deze week, op 4 mei, herdenken we de doden uit de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers die vielen...

 • Jaarboek CGK 2023-04-21 14:46:35

  Het nieuwe jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken is weer uit. Alle ge-update...

 • Het feest van de Psalmen 2023-04-07 12:07:39

  Dit jaar bestaat de psalmberijming van 1773 maar liefst 250 jaar. Er was een tijd dat deze...