{mosimage}Kerst?

Pieter en Hanna-Ruth wonen en werken in Centraal Azië. Ze houden de lezers van het kerkblad regelmatig op de hoogte van hun wel en wee.

December is de feestmaand. Ondanks dat het buiten donker, guur en koud is, maken we er een gezellige tijd van met lichtjes, mooie muziek, kaarsjes en cadeautjes voor elkaar. In Nederland heb je natuurlijk Sinterklaas en kerst, maar hier eigenlijk allebei niet. Kerst is een christelijk feest bij uitstek, en het is dan ook niet verwonderlijk dat kerst hier in Centraal-Azië eigenlijk niet wordt gevierd. Dat komt omdat de mensen hier overwegend islamitisch zijn. In naam althans, veel mensen noemen zich moslim, maar leven niet volgens alle regels en gebruiken van de Koran en de profeet. Het is hier helemaal niet ongewoon om alcohol te drinken, terwijl veel moslims dat niet zouden doen. Ook gaan er maar weinig mensen naar de moskee. Andere dingen worden wel gedaan, zoals bidden als je langs een begraafplaats komt in de bus. En varkensvlees laat iedereen hier staan. Als je dat wilt kopen moet je op de markt naar een apart hoekje van de vleeskraam, ver weg bij de kippen en de koeien. Geloof is hier vooral iets cultureels, als je bij een bepaalde bevolkingsgroep hoort, dan ben je gewoon een moslim. Een ander, kleiner deel, van de bevolking is Russisch Orthodox.

{mosimage}De God die ik niet begrijp. Zo heet het boek dat Christopher J.H. Wright schreef en dat onlangs verscheen bij De Vuurbaak in Barneveld voor de prijs van € 17,50. Het heeft als ondertitel: Over lastige geloofskwesties.
De ondertitel maakt duidelijk hoe de titel moet worden begrepen. Dit boek is niet geschreven over een God die de auteur niet kan begrijpen. Het is geschreven door een christen (en theoloog) die gelooft in God, de Vader van Jezus Christus. Dat geloof stemt hem dankbaar en geeft hem grote vreugde. Maar hij erkent ook dat hij veel van God niet begrijpt. Dat noemt hij lastige geloofskwesties. En hij niet alleen. Veel gelovigen worstelen met dezelfde problemen.

Wright is in staat de Bijbel pastoraal en eigentijds uit te leggen. Dat is het oordeel van Stefan Paas dat de uitgever – op de voorkant van het boek – aan de eventuele kopers en lezers meegeeft. Na lezing stem ik in met Paas.
Welke kwesties vindt Wright lastig? In zijn boek behandelt hij deze vier: het kwaad en het lijden, de Kanaänieten, het kruis, de jongste dag.

{mosimage}Enige tijd geleden werd ik gevraagd te preken, beter, te onderwijzen, vanuit de Heidelberger Catechismus, Zondag 34, over het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ik stuitte bij de voorbereiding op de eerste woorden van de Westminster Confessie: Wat is het doel van God met de mens? Antwoord: Om God de glorie te geven en zich in Hem te verheugen voor eeuwig.

De tweede reden ligt in het gegeven dat steeds meer christenen verlangen meer van God te kennen. Het ligt zo ongeveer in de lijn van ‘meer en meer te lijken op de Here Jezus’. Ik probeer me dan voor te stellen wat dat dan precies inhoudt dat ‘meer God te kennen’. Tenslotte werden mijn overwegingen gevoed door een boek van Tim Keller ‘Namaakgoden’, met als onderschrift ‘De lege beloften van geld, seks en macht, en de enige werkelijke hoop.’ Enige vingeroefeningen.

{mosimage}Regelmatig worden er diensten gehouden rondom het thema Liefde en Seksualiteit. Meestal voor de jeugd en vaak met een thema in het Engels zoals ‘Everything you always want to know about sex’ en dan ook nog wel ‘Part III’. Dat ‘bekt’ leuk en maakt het kennelijk spannend. Om alles van de liefde te weten, moet je niet bij vader en moeder, maar bij de kerk wezen. Daar zit waarheid in.

De Bijbel spreekt open en bloot over liefde en seksualiteit in de wetten en vooral in Hooglied. Adrian Verbree doet in zijn boek “Hooglied voor liefhebbers’ een poging om dat gegeven in de Bijbel dichtbij ons te brengen. Het zijn columnachtige korte bijdragen met spectaculaire cartoonachtige illustraties van Christian Zomer. Gedurfd en met een knipoog.

Moeite
We hebben de nodige moeite om liefde en seksualiteit ter sprake te brengen thuis en op de kansel. Thuis hebben we als ouders de nodige schroom om het beestje bij de naam te noemen. Dat is niet verkeerd. Het platte gepraat en geblaat dat openhartig lijkt te zijn, vermoordt het geheim, het intieme. Mogelijk ben ik wat te romantisch ingesteld, maar ik hou bij dit onderwerp graag wat schijnsel van kaarslicht er overheen. Niet alles hoeft zo concreet naakt gezegd en gedaan. Op de kansel ook niet. Al moet ik zeggen, dat je vandaag daarover ook niet al te geheimvol kunt (s)preken. Want te versluierd taalgebruik maakt dat het mogelijk helemaal niet overkomt of pakt. Er mag ook uitkomen dat zaligheid en seksualiteit prima samengaan. Het gaat daarin ook om een door God gegeven gave, een schone gave zelfs, zegt het huwelijksformulier.

{mosimage}Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was …berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.          Genesis 6:5-6

Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat Hij gedreigd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.  Jona 3:10

Hierboven staan twee teksten die spreken over het berouw van de HERE. Maar wat een verschil. Gods berouw in Genesis loopt uit op de zondvloed. Zijn berouw bij Jona betekent dat Ninevé niet wordt verwoest.

In beide teksten wordt het Hebreeuwse werkwoord ‘nacham’ gebruikt. In het vorige artikel over Gods berouw schreef ik dat dit werkwoord betekent dat God diep zucht, van diepe teleurstelling en droefheid zoals in Genesis 6:6 of van grote opluchting en vreugde zoals in Jona 3:10. Deze keer krijgen deze twee teksten de aandacht.

Commentaar

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...