{mosimage}In de tijd tussen
de profeten en Jezus’ geboorte
werkte Gods Geest
verwachting

bij Simeon
rechtvaardig en vroom
uitkijkend
naar de komst van Jezus

bij Anna
vastend en biddend
altijd in de tempel

bij allen
die uitzagen
naar de bevrijding van Jeruzalem

{mosimage}Weet u wat ik nou graag eens zou willen?
Een gemeenteavond met een film over: kerkmuziek – van alle tijden en alle plaatsen.
Een film, twee uur lang, op een groot scherm. Prachtig lijkt me dat.
Kijkt u met me mee?

De film begint met Jubal, de eerste muzikant op aarde (de vader van allen, die citer en fluit bespelen).
Je kunt prachtig zien hoe ze in de tijd voor de zondvloed muziekinstrumenten maken.
En als ze samen spelen, klinkt het mooi, zo in de open lucht.

Dan komt David.
Geweldig wat kan die jonge knul mooi op de harp spelen.
Ik houd meer van orgels, maar dit is ook gaaf.
Geen wonder dat hij op jonge leeftijd al aan het hof van de koning speelde.
Echt een natuurtalent, die David.
En in zijn tijd werden er veel muziekinstrumenten gemaakt.
Ook werd er veel muziek en liederen geschreven.

{mosimage}Enkele maanden geleden schreef ik over dit onderwerp een paar korte artikelen in ons gemeenteblad Samen op Weg van de Bethelgemeente in Assen.
Eén van de redacteuren van het Kerkblad voor het Noorden, die tevens mijn gewaardeerde echtgenoot is, vroeg me deze artikelen om te werken voor een breder publiek.

In de kerk wordt heel wat afgemaild. Soms gewone mailtjes om afspraken te maken of te bevestigen.
Soms mailtjes om onderling genoegen of ongenoegen te delen of mee te delen.
Soms mailtjes aan één persoon, soms groepsmailtjes.
Meestal gaat dat allemaal goed, dan is de mail handig en helpend.
Soms gaat het minder goed, er ontstaat miscommunicatie en ergernis.

Eind oktober werd de tweede voltallige vergadering van de Generale Synode gehouden. Opnieuw mochten we met regelmaat de kerkzaal van de Oenenburgkerk te Nunspeet van binnen bewonderen en de afgevaardigden mochten hun vertrouwde plek achter de vergadertafels opzoeken.

Het mag dan herfstvakantie zijn, er zal vergaderd worden. De vraag bekruipt me of het niet mogelijk is om plenaire vergaderingen niet in herfstvakanties te plannen. Het antwoord laat ik over aan broeders en zusters die vele malen wijzer zijn dan ik. We schrijven dinsdag 26 oktober 2010. De tweede vergaderweek gaat van start.

Zending
Rapporten zijn er geschreven over deze belangrijke taak en roeping van onze kerken. Gelukkig blijkt er ook een powerpointpresentatie te zijn. Deze wordt wervend en vol verve gegeven door zendingsconsulent ds. Arjen Hilbers. Zo raken we door middel van papier en beeld betrokken bij dit mooie en belangrijke werk in Indonesië, Venda, KwaNdebele, Botswana en Mozambique. De synode besloot op voorstel van deputaten zending drie nieuwe zendingsgebieden aan te wijzen. In Burundi zal in de komende jaren toerusting worden gegeven aan de predikanten.

{mosimage}En allen die bestemd waren ten eeuwigen leven kwamen tot geloof. Handelingen 13:48b

Bovenstaande tekst wordt in de gereformeerde theologie opgevat als een bewijstekst voor de leer van de goddelijke verkiezing. De Dordtse Leerregels besluiten om die reden paragraaf 10 van hoofdstuk 1 met deze tekst.
In de ‘Beknopte Gereformeerd Dogmatiek’ van dr. J. van Genderen en dr. W.H. Velema wordt op blz. 204 tegenover andere opvattingen onderstreept dat er in Hand. 13:48 duidelijk van allen die tot geloof kwamen wordt gezegd dat zij bestemd waren voor het eeuwige leven. Als verklaring volgt dan: “Door wie anders dan door God? Hij heeft bepaald wie het eeuwige leven ontvangen en hen doet Hij tot het geloof komen.” Vervolgens wordt er op gewezen dat ook de Willibrordvertaling op vergelijkbare wijze vertaalt. Daaraan kan worden toegevoegd dat vrijwel alle vertalingen op dit punt overeenstemmen, tot de NBV toe.

Commentaar

 • Zingen in de eredienst 2023-12-02 13:08:03

  Welke liederen leren wij onze kinderen en jongeren aan?   Het is nog niet eens zo lang geleden:...

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...